• Home
  • |
  • Lauget bliver hørt om nye love

 november 19

by Admin

Middelgrundens Vindmøllelaug er efterhånden blevet fast høringspart over for Energistyrelsen, når det handler om lovforslag og bekendtgørelser vedrørende  energifællesskaber og vedvarende energi. Det er en position, som lauget meget gerne indtager. 

I november 2020 har ledelsen udarbejdet et høringssvar vedr.  lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, biobrændstofloven og forskellige andre love (j.nr.2019-86318). Du kan læse laugets høringssvar her.

https://www.middelgrunden.dk/middelgrunden/sites/default/files/2020-1117Hoeringssvar-MiddelgrundensVindmollelaug-VE-DirektivIIs-inkorporering-%20jnr-2019-86318.pdf

I oktober 2020 udarbejdede ledelsen også et høringssvar vedrørende bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (j.nr.2020-10897). Svaret kan læses her.

https://www.middelgrunden.dk/middelgrunden/sites/default/files/Middelgrunden-hoeringssvar-projektbkg.pdf

I juli 2020 blev lauget indbudt til at kommentere lovforslaget om ændringer i elforsyningsloven (j.nr.2019-09526) vedr. borgerenergifællesskaber. Læs hørringssvaret her.

https://www.middelgrunden.dk/middelgrunden/sites/default/files/2020-0724%20Hoeringssvar-MiddelgrundensVindmollelaug.pdf

Du kunne også være interesseret i en af disse:

Nyt fra IS-mødet

Ny dato for I/S-mødet

Kom til konference om energifællesskaber