Driftsbemærkninger index

ELPRODUKTION

Pt. afventer lauget en ny adgang til at se møllernes elproduktion online efter skiftet af serviceleverandør den 1. februar 2023.

DATOER

Sekretariatet kan træffes på telefon +45 2117 7170 om torsdagen kl. 10-14 undtagen i ferieperioder. Telefonen er ferielukket den 4. juli. Mails til lauget besvares løbende.

Kommende ledelsesmøder:
Mandag den 1. juli
Mandag den 30. september
Onsdag den 4. december
 
Interessentskabsmødet:
Torsdag den 27. marts 2025 kl.19 i Vartov, Kbh
 
Mølledagen:
Søndag 16. juni 2024ENGLISH

The story of Middelgrundens Vindmøllelaug was already a good story from the very beginning in 1996, when a group of wind turbine enthusiasts came together to create a new wind turbine guild.
Read the story, the figures and future perspectives here

LINKS


Effektkurve

Effektkurven viser hvor meget vindmøllen kan producere ved en given vindhastighed. Møllen starter produktionen ved en vindhastighed på 3-4 meter pr. sekund og producerer maksimalt ved ca. 14 m/s. Den viste effektprofil er den såkaldte godkendt effektkurve. Der er vist 2 effektkurver. Den garanterede og den godkendte. Den garanterede skal Bonus overholde, også kaldet salgseffektkurven. Den godkendte er målt i forbindelse med A-godkendelsen af møllen og giver en beregnet produktion som er 5,7% bedre end den garanterede effektkurve.

Produktion

Produktionen fra Middelgrundens Vindmøller måned for måned.

Produktionstallene for en given måned bliver opdateret omkring den 25. i den efterfølgende måned, når vi har den præcise afregning og vindindekset fra www.vindstat.dk

Produktionstallene for 2024:

Januar: 4.244.489,000 kWh
Februar:  3.910.171,800 kWh
Marts: 3.306.010,900 kWh
April: 2.499.050,100 kWh
Maj: 2.401.532,200 kWh
Juni:
Juli:  
August:  
September:
Oktober:  
November:  
December:  

Se produktionen tidligere år

Figuren viser månedsproduktionen og budgettet fra laugets 10 møller.

"Produktion" (grøn søjle) er den faktiske produktion i måneden. Produktionen kan sammenlignes med det beregnede budget for produktionen.

"Forventelig produktion ved aktuel vind" (rød søjle) er hvad møllerne er beregnet til at skulle have produceret med månedens aktuelle energiindhold. Det aktuelle energiindhold svarer til landsgennemsnittet og hentes fra www.vindstat.dk
Når den faktiske produktion (grøn søjle) er højere end den beregnede produktion (rød søjle) yder møllerne bedre end forventet.

Online visning af produktionen

For tiden er det ikke muligt at følge produktionen fra hjemmesiden, fordi lauget afventer adgang til et overvågningssystem via den nye serviceleverandør Connected Wind Services. 

Laugets møller er de 10 sydligeste møller i rækken af i alt 20 møller. De 10 nordligste ejes af HOFOR, som købte møllerne af Ørsted dec.2018. 

Møllerne var under indkøring i januar-april 2001 og normal produktion blev først påbegyndt pr. 1. april 2001.

Beregnet elproduktion

Mølleparken er beregnet til at kunne producere 99.000 Mwh pr. år. Garantiproduktionen er 89.000 Mwh pr. år. Parkvirkningsgraden er beregnet til 93,3 %. 

Produktionen for Middelgrundens Vindmøllelaugs 10 sydlige møller er beregnet til 49.000 Mwh pr. år. Den garanterede produktion for laugets møller er beregnet til 44.000 Mwh pr. år. 

Produktionen for de 10 nordlige møller er beregnet til 50.000 Mwh pr. år.


Effektkurven

Tidligere års produktion i kWh


2023

Januar:  4.316.697
Februar: 2.336.020
Marts: 3.328.591
April: 3.185.170
Maj: 2.928.772
Juni: 1.337.398
Juli: 2.549.581
August: 1.540.590
Sep: 1.971.468
Okt: 5.052.123
Nov: 4.402.325
Dec: 4.823.355

2022

Januar: 4.390.617
Februar: 4.653.791
Marts: 2.865.487
April: 2.253.728
Maj: 1.963.756
Juni: 894.456
Juli: 2.465.285
Aug: 694.037
Sep: 1.872.159
Okt: 2.529.280
Nov: 3.824.696
Dec: 3.500.262 

2021

Jan: 3.607.779
Februar: 4.156.684
Marts: 3.223.605
April: 3.286.946
Maj: 2.352.487
Juni: 1.709.169
Juli: 1.907.026
Aug: 1.852.718
Sep: 1.530.081
Okt: 3.101.859
Nov: 3.302.547
Dec: 3.529.961

2020

Jan: 4.657.947
Feb: 6.537.269
Mar: 3.964.008
Apr: 4.021.813
Maj: 3.180.581
Jun: 2.487.115
Jul: 3.442.919
Aug: 1.426.345
Sep: 2.503.957
Okt: 3.967.493
Nov: 4.218.979
Dec: 5.530.732 

2019

Jan:  3.591.638
Feb: 2.766.811
Mar: 3.889.044
Apr: 2.593.999
Maj: 2.550.935
Jun:  2.077.378
Jul:   2.523.595
Aug: 1.850.500
Sep:  3.419.426
Okt:  3.294.679
Nov: 3.691.839
Dec: 4.308.493

2018

Jan:  1.013.464
Feb:  0*
Mar: 1.943.303
Apr:  3.281.472
Maj:  1.962.184
Jun:   1.679.506
Jul:    1.074.998
Aug: 2.036.068
Sep:  3.045.813
Okt:  3.933.979
Nov:  3.335.518
Dec:  3.718.305 

* pga netfejl og skader

2017

Jan:   3.071.015
Feb:  4.980.345
Mar:  3.784.530
Apr:  4.151.655
Maj:  3.511.430
Jun:  3.872.228
Jul:   2.074.778
Aug: 2.603.500
Sep:  2.959.380
Okt:  4.879.351
Nov: 3.563.836
Dec: 4.727.329

2016

Jan:  5.044.435
Feb: 3.416.690
Mar: 2.258.840
Apr:  3.791.635
Maj:  2.444.360
Jun:   2.119.795
Jul:    1.895.620
Aug: 2.703.050
Sep: 2.096.260
Okt:  5.960.375
Nov: 4.733.190
Dec: 4.564.845

Problemer med at indlæse en side?

 Det vi vi meget gerne høre om. Men først vil vi bede dig prøve en af disse fire udveje:

  • tryk på det lille genopfrisknings ikon i browseren.
  • åbn et nyt vindue eller faneblad.
  • åbn et privat eller inkognito vindue eller faneblad
  • Hvis du bruger et bogmærke af ældre dato, kan det være, at bogmærket skal slettes og erstattes af et frisk.

I langt de fleste tilfælde vil den genstridige side nu dukke op, pæn og læsbar. Hvis siden alligevel gør knuder, så vil sekretariatet meget gerne have besked om det, så vi kan få det løst.