Driftsbemærkninger index

ELPRODUKTION

Se møllernes elproduktion - 
Login er følgende:
Brugernavn: mg
Password: mg2015
Brug evt. browseren Firefox, hvis du ikke kan logge ind.

DATOER

Kommende ledelsesmøde:
Den 28. november 2022.
 
Interessentskabsmødet:
Mandag den 27. marts 2023 kl.19.
 
Mølledagen:
3. søndag i juni 2023


MØLLERNES FREMTID

Læs rapporten om repowering

ENGLISH

The story of Middelgrundens Vindmøllelaug was already a good story from the very beginning in 1996, when a group of wind turbine enthusiasts came together to create a new wind turbine guild.
Read the story, the figures and future perspectives here

LINKS

VISITORS SINCE 2003

260.326

Effektkurve

Effektkurven viser hvor meget vindmøllen kan producere ved en given vindhastighed. Møllen starter produktionen ved en vindhastighed på 3-4 meter pr. sekund og producerer maksimalt ved ca. 14 m/s. Den viste effektprofil er den såkaldte godkendt effektkurve. Der er vist 2 effektkurver. Den ganranterede og den godkendte. Den garanterede skal Bonus overholde, også kaldet salgseffektkurven. Den godkendte er målt i forbindelse med A-godkendelsen af møllen og giver en beregnet produktion som er 5,7% bedre end den garanterede effektkurve.

Produktion

Produktionen fra Middelgrundens Vindmøller måned for måned.

Produktionstallene for en given måned bliver opdateret omkring den 25. i den efterfølgende måned, når vi har den præcise afregning og vindindekset fra www.vindstat.dk

Produktionstallene i for 2022:

Januar: 4.390.616,900 kWh
Februar: 4.653.790,600 kWh
Marts: 2.865.486,500 kWh
April: 2.253.728,000 kWh
Maj: 1.963.756,000 kWh
Juni: 894.456,200 kWh
Juli: 2.465.285,200 kWh
August: 694.036,900 kWh
September: 1.872.159,300 kWh
Oktober: 2.529.280,100 kWh
November:
December: 

Se produktionen tidligere år

Figuren viser månedsproduktionen og budgettet fra laugets møller.

"Produktion" (grøn søjle) er den faktiske produktion i måneden. Produktionen kan sammenlignes med det beregnede budget for produktionen.

"Forventelig produktion ved aktuel vind" (rød søjle) er hvad møllerne er beregnet til at skulle have produceret med månedens aktuelle energiindhold. Det aktuelle energiindhold svarer til landsgennemsnittet og hentes fra "Naturlig Energi". Den sidste måned er ikke oplyst, idet det aktuelle energiindhold først foreligger en måned efter. Når den faktiske produktion (grøn søjle) er bedre end den beregnede produktion (rød søjle) yder møllerne bedre end forventet.

Online visning af produktionen

Det er igen muligt at følge produktionen fra hjemmesiden. På forsiden findes et link til overvågnings-systemet. Bemærk venligst at der skal anvendes et brugernavn og et login. Det står i teksten ved møllen.

Laugets møller er de 10 sydligeste møller i rækken af i alt 20 møller. De 10 nordligste ejes af HOFOR, som købte møllerne af Ørsted dec.2018. 

Møllerne var under indkøring i januar-april 2001 og normal produktion blev først påbegyndt pr. 1. april 2001.

Beregnet elproduktion

Mølleparken er beregnet til at kunne producere 99.000 Mwh pr. år. Garantiproduktionen er 89.000 Mwh pr. år. Parkvirkningsgraden er beregnet til 93,3 %. 

Produktionen for Middelgrundens Vindmøllelaugs 10 sydlige møller er beregnet til 49.000 Mwh pr. år. Den garanterede produktion for laugets møller er beregnet til 44.000 Mwh pr. år. 

Produktionen for de 10 nordlige møller er beregnet til 50.000 Mwh pr. år.

Tidligere års produktion i kWh

2021

Jan: 3.607.779,400
Februar: 4.156.684,100
Marts: 3.223.604,900
April: 3.286.945,800
Maj: 2.352.487,200
Juni: 1.709.169,400
Juli: 1.907.025,500
August: 1.852.718,200
September: 1.530.081,400
Oktober: 3.101.859,100
November: 3.302.546.600
December: 3.529.961,000 

2020

Jan: 4.657.946,700
Feb: 6.537.269,600
Mar: 3.964.007,800
Apr: 4.021.813,200
Maj: 3.180.581,300
Jun: 2.487.114,700
Jul: 3.442.918,900
Aug: 1.426.344,800
Sep: 2.503.956,800
Okt: 3.967.493,000
Nov: 4.218.979,600
Dec: 5.530.731,900 

2019

Jan:  3.591.638,400
Feb: 2.766.811,300
Mar: 3.889.043,600
Apr: 2.593.998,500
Maj: 2.550.935,200
Jun:  2.077.377,500
Jul:   2.523.594,900
Aug: 1.850.500,300
Sep:  3.419.426,400
Okt:  3.294.679,600
Nov: 3.691.839,300
Dec: 4.308.493,000

2018

Jan:  1.013.464,200
Feb:  0*
Mar: 1.943.302,600
Apr:  3.281.472,000
Maj:  1.962.183,700 
Jun:   1.679.506,400
Jul:    1.074.997,900
Aug: 2.036.067,600
Sep:  3.045.813,400
Okt:  3.933.978,800
Nov:  3.335.517,700
Dec:  3.718.304,900 

* pga netfejl og skader

2017

Jan:   3.071.015
Feb:  4.980.345
Mar:  3.784.530
Apr:  4.151.655
Maj:  3.511.430
Jun:  3.872.228
Jul:   2.074.778
Aug: 2.603.500
Sep:  2.959.380
Okt:  4.879.351
Nov: 3.563.836
Dec: 4.727.329

2016

Jan:  5.044.435
Feb: 3.416.690
Mar: 2.258.840
Apr:  3.791.635
Maj:  2.444.360
Jun:   2.119.795
Jul:    1.895.620
Aug: 2.703.050
Sep: 2.096.260
Okt:  5.960.375
Nov: 4.733.190
Dec: 4.564.845

Problemer med at indlæse en side?

 Det vi vi meget gerne høre om. Men først vil vi bede dig prøve en af disse fire udveje:

  • tryk på det lille genopfrisknings ikon i browseren.
  • åbn et nyt vindue eller faneblad.
  • åbn et privat eller inkognito vindue eller faneblad
  • Hvis du bruger et bogmærke af ældre dato, kan det være, at bogmærket skal slettes og erstattes af et frisk.

I langt de fleste tilfælde vil den genstridige side nu dukke op, pæn og læsbar. Hvis siden alligevel gør knuder, så vil sekretariatet meget gerne have besked om det, så vi kan få det løst.