• Home
  • |
  • Julehilsen 2020

 december 17

by Carsten Legaard

Kære andelshavere i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S, et helt særligt år er ved at rinde ud. Først blev interessentskabsmødet udsat og derefter måtte antallet af deltagere til mødet begrænses. Nu ser vi frem til at forsamlingsreglerne bliver slækket og at det igen bliver muligt at mødes til det kommende IS-møde den 22. marts 2021 kl. 19 i den store sal i Vartov – lige overfor Københavns Rådhus.
 
Møllerne har nu produceret elektricitet i 20 år og det gør de fortsat rigtig godt. På de seneste interessentskabsmøder har vi talt om fremtiden for møllerne, for oprindeligt regnede vi med, at deres levetid var ca. 25 år.
I kan læse meget mere om emnet i referaterne fra IS-møderne og i nyhedsbrevet på www.middelgrunden.dk – hjemmesiden er frit tilgængelig og der kræves intet login.
I starten af 2021 skal hjemmesiden opdateres, så den vil være ’under ombygning’ i en kortere periode.
 
Næste nyhedsbrev udsender vi i starten af marts 2021 og her vil vi skrive mere om året der gik, status for møllerne og vi vil kigge lidt ind i fremtiden.
 
Har du ændringer til din e-mailadresse, vil vi meget gerne have en hilsen på lauget@middelgrunden.dk
 
Tak for 2020 og på gensyn i 2021.
 
I ønskes alle en glædelig (grøn) jul og et nytår fyldt med optimisme, god vind og højere elpriser 😉
 
Med venlig hilsen
Ledelsen i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S

Du kunne også være interesseret i en af disse:

Nyt fra IS-mødet den 21. marts

Skiftedag på kontoret

Middelgrunden forlænges