Lauget

Vi er et privat interessentskab stiftet i maj 1997, af arbejdsgruppen for vindmøller på Middelgrunden, med det formål at producere elektricitet gennem etablering og drift af vindmøller på Middelgrunden.
Møllelauget er oprettet som et interessentskab. Som interessent ejer du en andel svarende til 1/40.500 af interessentskabet pr. andel du køber.

 I et I/S er der solidarisk hæftelse. Alle fællesejede vindmøller i Danmark er organiseret som I/S uden at det har givet anledning til problemer med den solidariske hæftelse.

I praksis er risikoen ved den solidariske hæftelse i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S minimeret ved, at der ikke er eller kan blive gæld i lauget. Dette er sikret gennem vedtægterne som fastslår, at der ikke må stiftes gæld i lauget, og at møllerne altid skal være betryggende forsikret.
Tegningsmaterialet er udarbejdet af Middelgrundens Vindmøllelaug I/S i samarbejde med rådgiverne bag projektet.  Ansvarlig redaktør af materialet er Jens H. M. Larsen, dengang ansat hos Københavns Miljø- og Energikontor.

Administration

Lene Vind Kommunikation fungerer som administrator og sekretariat for Middelgrundens Vindmøllelaug.
Alle Spørgsmål om lauget og projektet bedes rettet til sekretariatet på

tlf. 2117 7170 i telefontiden
eller på
e-mail  

Ændringer i kontaktinfo eller kontooplysninger sendes til laugets 
e-mail

Sekretariatets adresse er:
Middelgrundens Vindmøllelaug
c/o Lene Vind Kommunikation
Kronborg 17A, 1.
3000 Helsingør
email: 
lauget at middelgrunden.dk

Telefontid er torsdage kl. 10-14
Ring eller send venligst en e-mail i forvejen, hvis du gerne vil møde op personligt på kontoret

Spørgsmål om overdragelse af andele og økonomi kan rettes til Regnskab Øst v/ Betina Holler (se afsnit om ledelsen).

Ønsker du at købe eller sælge andele:
klik her.

Hjemmesiden giver svar på de fleste spørgsmål om vindmølleparken, økonomien og den daglige drift. 

Tjek venligst, før du kontakter sekretariatet.

ELPRODUKTION

Se møllernes elproduktion - 
Login er flg: 
Brugernavn: mg
Password: mg2015
PS: Brug evt. browseren Firefox, hvis du ikke kan logge ind.

VÆRD AT VIDE

Telefontid: Torsdage kl. 10-14 på telefon 2117 7170.

DATOER


Kommende ledelsesmøde:
Den 26. november 2021.
 
Interessentskabsmødet:
Mandag den 28. marts 2022 kl.19.
 
Mølledagen:
Tredje søndag i juni 2022.

MØLLERNES FREMTID

Læs rapporten om repowering

ENGLISH

The story of Middelgrundens Vindmøllelaug was already a good story from the very beginning in 1996, when a group of wind turbine enthusiasts came together to create a new wind turbine guild.
Read the story, the figures and future perspectives here

LINKS

VISITORS SINCE 2003

259.774

Ledelsen

Erik Christiansen (formand)
Direktør
Trollesvej 4, 3, lejl. 30
3400 Hillerød
Tlf: 3638 3800
E-mail:
lauget at middelgrunden.dk - skriv venligst "att. ledelsen".

Per Vølund (næstformand)
Civilingeniør

Jernaldermarken 67

4000 Roskilde 

Tlf: 8838 3280 

E-mail: pvl at comxnet.dk

Hanne Moltke

Direktør

Skt. Pederstræde 37, st.

1453 København K

Tlf: 3811 1130

E-mail: hanne at newstories.dk

Hans Chr. Sørensen

Civilingeniør EMU

Buresø 4, Jørlunde Overdrev 

3550 Slangerup

Tlf: 2811 0219

E-mail: spok.consult at gmail.com

Christian Bille Jendresen

Søndersø Park 16

3500 Værløse

Tlf: 30747004

E-mail: jendresen at gmail.com

Hans Ove Dyhring (suppleant)
Johnstrup Allé 10, 2tv

1923 Frederiksberg C

Tlf: 6077 7639

E-mail: ho.dyhring at gmail.com

Alfred Christensen (suppleant)
Mælkevejen 77

1440 København k

Tlf: 2849 0157

E-mail: alfredchristensen at gmail.com

E-mails til ledelsen sendes på: llauget at middelgrunden.dk - skriv venligst "att. ledelsen".

Driftsleder: 

Strange Skriver, Danmarks Vindmølleforening.

Teknisk driftsleder: 

Lars Bülow Jørgensen

Tlf.  4040 8388
E-mail: lj at conwind.dk

Bogholderi:

Regnskab Øst

Betina Holler

Kornbakken 16

Esbønderup, 3230 Græsted


Tlf. 41 41 81 92
E-mail: bh at regnskabost.dk

Interne revisorer:

Jens Anker Hansen

Johan Gaunitz

Revisorsuppleant:
Ruth Sloth Frederiksen

Ledelseserklæring

Som generalforsamlingsvalgt ledelse skal vi erklære, at oplysningerne i tegningsmaterialet os bekendt er rigtige og tilstrækkelige til vurdering af projektet, samt at der ikke er undladt informationer, der har forvansket det billede, tegningsmaterialet skal give. Oprindeligt tegningsmateriale fra 2000 kan ses her.

Møllelauget er oprettet som et interessentskab. Som interessent ejer du en andel svarende til 1/40.500 af interessentskabet pr. andel du køber. I et I/S er der solidarisk hæftelse. Alle fællesejede vindmøller i Danmark er organiseret som I/S uden at det har givet anledning til problemer med den solidariske hæftelse. I praksis er risikoen ved den solidariske hæftelse i Middelgrundes Vindmøllelaug I/S minimeret ved, at der ikke er eller kan blive gæld i lauget. Dette er sikret gennem vedtægterne som fastslår, at der ikke må stiftes gæld i lauget, og at møllerne altid skal være betryggende forsikret. 
Ledelsen og projektlederne har afgivet foranstående erklæring om, at alle relevante oplysninger om projektet er stillet til rådighed i dette tegningsmateriale. 

Tegningsmaterialet er udarbejdet af Middelgrundens Vindmøllelaug I/S i samarbejde med rådgiverne bag projektet. Ansvarlig redaktør af materialet er Jens H. Larsen, som tidligere var ansat hos Københavns Miljø- og Energikontor.


Møllelaugets revisor er det Statsautoriserede Revisoraktieselskab Partner Revision, som har mange års erfaring med etablering af vindmøller i Danmark.

Driftslederen har tilsynet med den daglige drift af vindmølleparken. Alle drifts- og renoveringsopgaver på mere end 20.000 kroner kræver godkendelse af laugets bestyrelse. Det betyder, at større opgavers udførelse altid forudsætter indgåelse af forudgående skriftlig aftale med laugets ledelse.

 

Vedtægter & privatlivspolitik

Her kan du åbne, læse eller downloade vigtige dokumenter

Tryk på linket

Tryk på linket

Årsrapporter - regnskab

Partner Revision har siden 2003 gennemgået årsrapporten for Middelgrundens Vindmøllelaug I/S. I rapporterne kan man få et billede af interessentskabets aktiver og passiver, af den finansielle situation og resultatet

Regnskaberne er fra det pågældende produktionsår, selvom nedenstående pdf'er er navngivet efter det år, regnskabet er blevet præsenteret.

Møder og referater

Møder og referater 2021 - 2003

Herunder findes referater incl. årsberetninger fra interessentskabsmøderne i Middelgrundens Vindmøllelaug

Referat samt årsberetning fra 2020 fra IS-mødet den 13. september 2021

Materiale fra IS-mødet i 2021: Power Point (pdf) med regnskab og grafer samt driften 2020.

Materiale fra infomødet den 22. marts 2021 - 1. slides om driften af møllerne - 2. økonomi og 3. video om fremtiden.

Referat samt årsberetning fra 2019 fra IS-mødet den 14. september 2020

Materiale fra IS-mødet i 2020: Power Point med regnskab og grafer samt driften2019.

Referat samt årsberetning fra 2018 fra IS-mødet den 27. marts 2019

Materiale fra IS-mødet i 2019: Power Point med regnskab og grafer

Referat samt årsberetning fra 2017 fra IS-mødet den 21. marts 2018

Materiale fra IS-mødet i 2018: Power Point med regnskab og grafer

Referat samt årsberetning fra 2016 fra IS-mødet den 24. marts 2017

Materiale fra IS-mødet i 2017: Power Point med regnskab og grafer

Referat samt årsberetning fra 2015 fra IS-mødet den 30. marts 2016

Materiale fra IS-mødet i 2016: Power Point med regnskab og grafer

Referat samt årsberetning fra 2014 fra interessentskabsmødet den 26. marts 2015

Materiale fra IS-mødet i 2015: Power Point med regnskab og grafer

Referat samt årsberetning fra 2013 fra interessentskabsmødet den 27. marts 2014

Materiale fra IS-mødet i 2014: Power Point med regnskab og grafer

Referat samt årsberetning fra 2012 fra interessentskabsmødet d. 21. marts 2013 

Materiale fra IS-mødet i 2013: Power Point med regnskab og grafer

Referat samt årsberetning 2011 fra interessentskabsmødet den 28. marts 2012

Materiale fra IS-mødet i 2012: Power Point med regnskab og grafer

Referat samt årsberetning 2010 fra interessentskabsmøde den 29. marts 2011

Indkaldelse til interessentskabsmøde den 29. marts 2011

Referat samt årsberetning 2009 fra interessentskabsmøde den 24. marts 2010

Indkaldelse til interessentskabsmøde den 24. marts 2010

Referat samt årsberetning 2008 fra interessentskabsmøde den 24. marts 2009

Indkaldelse til interessentskabsmøde den 24. marts 2009

Referat samt årsberetning 2007 fra interessentskabsmøde den 27. marts 2008

Indkaldelse til interessentskabsmøde den 27. marts 2008

Referat samt årsberetning 2006 fra interessentskabsmøde den 27. marts 2007

Indkaldelse til interessentskabsmøde den 27. marts 2007

Referat samt årsberetning 2005 fra interessentskabsmøde den 28. marts 2006

Indkaldelse til interessentskabsmøde den 28. marts 2006

Referat samt årsberetning 2004 fra interessentskabsmøde den 30. marts 2005

Indkaldelse til interessentskabsmøde den 30. marts 2005

Referat samt årsberetning 2003 fra interessentskabsmøde den 29. marts 2004

Indkaldelse til interessentskabsmøde den 29. marts 2004

Referat fra interessentskabsmøde den 25. marts 2003

Indkaldelse til interessentskabsmøde den 25. marts 2003