• Home
  • |
  • Tilmelding til IS-mødet den 14. september

 august 6

by Admin

Der bliver nu krav om tilmelding til det kommende interessentskabsmøde, som finder sted mandag den 14. september kl. 19.00 i det store sal i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K. 

Dagsordenen er den samme, som er udsendt i nyhedsbrevet marts 2020 med undtagelsen af, at vi af hensyn til den generelle situation, ikke har servering af traktement. Det beklager vi, men vi agter at overholde alle forsamlingsregler, udstedt af myndighederne. Derfor skal vi også overholde afstandskravene, hvilket betyder at du venligst bedes tilmelde dig IS-mødet senest den 24. august på e-mailen: lauget@middelgrunden.dk eller på tlf. 2117 7170 i telefontiden hver torsdag kl.10-14.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Ledelsens beretning samt orientering om driften

4. Regnskab og budget

5. Indkomne forslag: Bedes sendt til ledelsen på lauget@middelgrunden.dk eller brev inden 24. august 2020.

6. Valg af ledelse i lige år: 

Erik Christiansen, Hanne V. Moltke er på valg og genopstiller.

Valg af to suppleanter

Hans Ove Dyhring og Alfred Christensen genopstiller som suppleanter.

7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant 

Jørn Rasmussen og Johan Gaunitz er på valg og Johan Gaunitz genopstiller som intern revisor. Jens Anker Hansen, tidl. revisorsuppleant stiller op som intern revisor. Posten som revisorsuppleant bliver således vakant.

8. Eventuelt

Du kunne også være interesseret i en af disse:

Høring om borgerinddragelse i energi- og klimapolitikken

Nyt fra IS-mødet

Ny dato for I/S-mødet