• Home
  • |
  • Nyt fra IS-mødet

 september 21

by Lene Vind

Årets interessentskabsmøde blev afholdt den 13. september 2021 et halvt år forsinket på grund af corona. Referatet med formandens beretning, gennemgang af driften og regnskab samt budget ligger nu klar her på hjemmesiden – under ‘Lauget’ – ‘møder og referater’. God læselyst.

Du kunne også være interesseret i en af disse:

Høring om borgerinddragelse i energi- og klimapolitikken

Ny dato for I/S-mødet

Kom til konference om energifællesskaber