• Home
  • |
  • Nyt fra IS-mødet den 28. marts 2022 er på vej

 marts 3

by Lene Vind

Det årlige interessentskabsmøde blev afholdt mandag den 28. marts og her blev interessenterne informeret om seneste nyt og møllernes drift og deres fremtid. Referatet er undervejs og kommer til at ligge her på hjemmesiden. Det indeholder ledelsens beretning, en gennemgang af økonomien og status for møllernes tekniske tilstand. Hvis du er interesseret i indkaldelsen til IS-mødet, finder du informationen på side 3 i nyhedsbrevet og regnskabet

Du kunne også være interesseret i en af disse:

Billetter til mølledagen 19. juni 2022

Mølledagen er den 19. juni 2022

Se filmen om hvordan vindmølleparken blev til