• Home
  • |
  • Høring om borgerinddragelse i energi- og klimapolitikken

 december 27

by Lene Vind

Høringen afholdes i mødesal D, Proviantgården på Christiansborg, tirsdag den 18. januar 2022 kl. 14.00 til 17.00. Den er forberedt til online afholdelse, hvis det bliver nødvendigt.

Høringen er arrangeret af: Vedvarende Energi, Middelgrundens Vindmøllelaug på vegne REScoop, BL – Danmarks Almene Boliger, Energifællesskab Avedøre AMBA, Hyllegaard Udvikling, Bofællesskab.dk, Landsforeningen for Økosamfund, Bærebo og Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger.

Anledningen til denne høring er den udredning, som Energistyrelsen har udarbejdet foranlediget af KEF-udvalget spørgsmål i betænkningen om Elforsyningsloven om hvilken effekt ændringer omkring ’geografisk differentierede tariffer’, ’direkte linjer’, ’matrikelkravet’ og ’energifællesskaber’ vil have på samfundsøkonomi, fordeling, afgiftsprovenu og administrerbarhed.

Foreløbigt program:
14.00   Velkomst ved Søren Egge Rasmussen, EL
14.10   Energistyrelsens udredning præsenteres
14.30   Kommentarer og ønsker set fra BL, Almene Boliger, Mikkel Jungshoved
14.40   Kommentarer og ønsker set fra lokale energifællesskaber, Erik Christiansen
14.50   Kommentarer og ønsker set i et kommunalt perspektiv, KL
14.50   Spørgsmål og svar til indlæggene
15.10   Kaffepause
15.30   Energi og klimabidrag ved borgerinddragelse og lokale fællesskaber, Ulrik Jørgensen
15.45   Paneldebat med indlæg fra energi- og klimaordførere – spørgsmål og ordstyrer Gunnar Olesen
16.20   Opsamlende kommentarrund fra høringens arrangører, ønsker til fremtidige rammer
16.40   Høringen afsluttes

Arrangementets gennemførelse varetages af:
Ulrik Jørgensen, forsker og rådgiver – mobil: 21 66 54 24, email: ulrik@uj-consult.dk
Gunnar Olesen, Vedvarende Energi – mobil: 24 26 99 33. email: gbo@ve.dk
Erik Christiansen, Middelgrundens Vindmøllelaug – mobil: 20 46 71 31, email: erc@ebo.dk

Du kunne også være interesseret i en af disse:

Billetter til mølledagen 19. juni 2022

Mølledagen er den 19. juni 2022

Se filmen om hvordan vindmølleparken blev til