• Home
  • |
  • Status fra ledelsen

 november 9

by Christine Holm Donatzky

Det seneste nyhedsbrev fra ledelsen blev udsendt tirsdag den 7. november 2023.

Du finder teksten herunder samt et link til avisen Information, som har udgivet en artikel om Energistyrelsens manglende svar til lauget vedr.  produktionsforlængelse. Linket i selve nyhedsbrevet har ikke virket for alle, derfor rådes I til at benytte nedenstående link:

Kære interessent i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S

Vi skrev i sommer-nyhedsbrevet i juni, at “Lauget har indgået aftale med HOFOR om en fælles hensigt om renoveringen af vindmøllerne. Derfor ligger processen klar for en renovering af vindmøllerne under forudsætning af, at Energistyrelsen meddeler tilladelse til at videreføre laugets drift af vindmøllerne i en årrække fremover. Vi afventer derfor stadig styrelsens svar, så vi kan komme videre.”

Og ja, desværre afventer lauget stadig et svar fra Energistyrelsen (ENS). Hvorfor der ikke kommer et svar, handler formodentlig om den meget omtalte “åben dør-ordning”. Laugets vindmøllepark var et af de første projekter, som blev godkendt under ordningen, men nu er der opstået tvivl hos Energistyrelsen, om fortsat drift efter 2025 kan være i strid med EU-reglerne.

Den problematik har avisen Information undersøgt, og i fredags skrev journalist Jørgen Steen NIelsen en artikel i avisen. Den har laugets interessenter fået lov til at få adgang til. Linket kommer herunder.

Laugets ledelse håber selvfølgelig, at artiklen kan skabe klarhed over den usikre situation, som lauget står i, men også at der her er tale om en eksisterende vindmøllelaug – Københavns vartegn – som måske ikke i fremtiden skal være med til at servicere københavnerne med vindmøllestrøm.

Vi håber, at I vil være med til at støtte op om vindmølleparken, og hvis det bliver nødvendigt, vil være med til at gøre en aktiv indsats overfor myndighederne, så de forstår sagens alvor. Både for vindmølleparkens skyld, men især også for klimaet skyld, for alt andet ville være totalt uforståeligt.

https://www.information.dk/indland/2023/11/folkeejede-vindmoeller-koebenhavn-snurret-20-aar-risikerer-stoppet?kupon=eyJpYXQiOjE2OTkwNzg2MjgsInN1YiI6IjQ6ODA1Nzk5In0.Ufs6m4NM1lS1WFSBZWsi7g

Mølledagen i juni

Husk, at lauget har besluttet at holde åben mølle hvert år, og til sommer er det søndag den 16. juni. Der kommer mere information om mølledagen i nyhedsbrevet, og selve billetsalget kommer på hjemmesiden i løbet af april. Så hold gerne øje med hjemmesiden, hvis du vil med en tur op i møllerne.

Du ønskes en dejlig juletid, når den tid kommer. På gensyn til IS-møde den 21. marts 2024.

Med venlig hilsen

Middelgrundens Vindmøllelaug I/S

Du kunne også være interesseret i en af disse:

Mølledag den 16. juni

Nyt fra IS-mødet den 21. marts

Skiftedag på kontoret