• Home
  • |
  • Status for Middelgrundens vindmøller

 oktober 21

by Christine Holm Donatzky

Både HOFOR og Middelgrundens Vindmøllelaug I/S har søgt Energistyrelsen om at få forlænget produktionstilladelsen til 2050 og vi forventer et svar i løbet af efteråret. Det betyder højst sandsynligt, at interessenterne på I/S-mødet i foråret 2023 kan tage stilling til, hvordan lauget og møllerne kan forlænge levetiden i en årrække.

I forbindelse med en levetidsforlængelse for møllerne, skal der planlægges en effektiv service- og opgraderingsplan for den forlængede driftsperiode. Ledelsen går efter at få en lang og god kontrakt med en serviceleverandør, som leverer højkvalitets arbejde, og som kan lide af arbejde med opgradering og service på gamle møller.

Da møllerne er af ældre dato, er der selvfølgelig oftere reparationer på dem, hvilket betyder, at de ikke producerer så meget som ønsket, og de kan som følge heraf stå stille i perioder. Det skal vi have rettet op på ved en renovering af møllerne.

Nogle af de ’skruer’ lauget kan dreje på i forbindelse med en renovering af møllerne, er f.eks. en opgradering af styringen, men hvis laugets fremtidige serviceleverandør har andre og flere gode løsninger til at øge rådighedsprocenten, så vil vi selvfølgelig følge dem.

Vi skriver mere på hjemmesiden og i nyhedsbrevet, når der er nyt i sagen om levetidsforlængelsen.

Du kunne også være interesseret i en af disse:

Skiftedag på kontoret

Middelgrunden forlænges

DR har dækket sagen om forlængelsen