• Home
  • |
  • Repowering – Møllernes fremtid

 januar 8

by Carsten Legaard

Siden nytår 2019 har laugets ledelse drøftet fremtidsperspektiver for vindmølleparken med HOFOR, som har købt de nordlige 10 møller af Ørsted. HOFOR er ejet af Københavns Kommune.

Laugets ledelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal belyse forskellige mulige veje at gå i fht. en levetidsforlængelse for møllerne. Der er en række forhold, som kræver en afklaring, før ledelsen kan præsentere fremtidsscenarierne for interessenter.

Samtidigt med afklaringen afholdes også møder med Energistyrelsen, som er myndighed på området.

Hvis der er beslutninger, som skal træffes af interessentskabet, vil ledelsen indkalde alle interessenter til en ekstraordinær generalforsamling.

Når der er nyt, kommer det til at fremgår af hjemmesiden - læs f.eks. seneste status.

Du kunne også være interesseret i en af disse:

Publikationer og artikler

Forundersøgelser