• Home
  • |
  • Nyt fra IS-mødet den 21. marts

 april 4

by Christine Holm Donatzky

Omkring 120 deltagere mødte op, da Middelgrundens Vindmøllelaug I/S afholdt IS-møde torsdag den 21. marts 2024. På mødet redegjorde ledelsen for årets gang i 2023, regnskab og budget blev præsenteret, driften og vedligehold af møllerne blev præsenteret og ledelsen fik to nye medlemmer. Referatet fra mødet kommer til at ligge her på hjemmesiden lige som referaterne fra alle de foregående år. Hvis du ønsker at se på regnskabet, findes det her under overskriften årsrapporter.
Fik du ikke læst nyhedsbrevet, kan du også finde nyhedsbrevene, som bliver udsendt hvert år inden IS-mødet.

Du kunne også være interesseret i en af disse:

Mølledag den 16. juni

Skiftedag på kontoret

Middelgrunden forlænges