• Home
  • |
  • Nyt fra IS-mødet

 marts 28

by Christine Holm Donatzky

Det sneede for første gang, da Middelgrundens Vindmøllelaug I/S afholdt IS-møde mandag den 27. marts 2023, men det forhindrede heldigvis ikke interessenterne i at møde talstærkt op og bidrage til en god debat. Referatet fra mødet kommer til at ligge her på hjemmesiden lige som referaterne fra alle de foregående år. Du kan finde dem her: https://www.middelgrunden.dk/lauget/#t-1615033906883
Og du kan finde hele regnskabet, som hedder årsrapporten her: https://www.middelgrunden.dk/wp-content/uploads/2023/03/Aarsrapport_Middelgrundens_Vindmoellelaug.pdf
Fik du ikke læst nyhedsbrevet, kan du også finde nyhedsbrevene, som bliver udsendt hvert år inden IS-mødet, her på hjemmesiden: https://www.middelgrunden.dk/wp-content/uploads/2023/03/mg-nyhedsbrev2023.pdf

Du kunne også være interesseret i en af disse:

Skiftedag på kontoret

Middelgrunden forlænges

DR har dækket sagen om forlængelsen