• Home
  • |
  • Nyhedsbrevet er på trapperne

 marts 10

by Lene Vind

Nyhedsbrevet med indkaldelsen til interessentskabsmødet den 27. marts er netop blevet udsendt til samtlige interessenter. Udover dagsordenen for det kommende møde er der også informationer om produktionen, elpriserne og nyt fra ledelsen om møllernes fremtid. Nyhedsbrevet ligger også her på hjemmesiden sammen med regnskabet og skattetallene. Hvis du som interessent ikke har modtaget nyhedsmailen, bedes du venligst skrive til lauget@middelgrunden.dk

Du kunne også være interesseret i en af disse:

DR har dækket sagen om forlængelsen

Status fra ledelsen

Stadig intet nyt fra ENS