• Home
  • |
  • Læs seneste nyt i IS-referatet

 april 5

by Christine Holm Donatzky

Årets interessentskabsmøde i Vartov er overstået og hvis du ikke deltog i mødet den 28. marts 2022, kan du læse formandens beretning og interessenternes spørgsmål i referatet, som ligger her på hjemmesiden under fanen “Lauget”. Her kan du også se kassererens grafer over udgifter og indtægter og nærlæse driftslederens skemaer med tal for møllernes rådighed og mange andre informationer.

Du kunne også være interesseret i en af disse:

Skiftedag på kontoret

Middelgrunden forlænges

DR har dækket sagen om forlængelsen