• Home
  • |
  • Driftsbemærkninger index

 januar 17

by Carsten Legaard

Driftsbemærkninger fra 2023 kommer i foråret 2024. Detaljerede bemærkninger kan findes i nyhedsbrevene og i referatet fra årets IS-møde

 

2022

Udskiftning af hovedleje og aksel i M12, M14, M15 og M16.
Gear udskiftet i M14. Opgaven gav flere udfordringer undervejs, men blev gennemført som budgetteret til 9 MKr.
Hovedleje og aksel er nu skiftet i M11, M12, M13, M14, M15, M16 og M19. Gear er skiftet i M13 og M14.

Udskiftning af high speed leje i M14 og M15. High speed lejer er nu skiftet i M12, M14, M15 og M20.

Nye anoder er monteret på fundamenterne. Fundamenterne er gennemgået for skader og alle anoder er blevet skiftet. Der blev ikke fundet nogen skader og det var i rette tid, at anoderne blev skiftet.

Udskiftning af fasebatterier i alle møller. Fra firkantet til rund type. En lille ændring der reducerer materialeudgifter til ¼ og øger levetiden.

Der er nu monteret frekvensomformere i M11, M12 og M13. Desuden vil der blive monteret overvågning af strømforbrug på krøjemotorer.

Renovering af bådlandinger og stiger. Bådlandinger mangler på to fundamenter og er knækket på to andre. Nye stiger skal fremstilles og monteres. Renoveringen kommer til at foregå i sommeren 2023.

 

2021

To årlige eftersyn foretaget.

Forsøg med frekvensomformer i M13 er nu afsluttet med godt resultat. Der monteres nu frekvensomformere i de øvrige møller.

Vingeinspektion med drone i august 2021. Konklusion: Reparation af vinger er ikke nødvendig i år, men skal foretages inden for de næste 2-3 år.

Status for hovedlejer og aksler overvåges løbende ved at registrere:

Hovedleje og aksel blev skiftet i M19 i 2014 samt i M11 og M13 i 2019.

Begge gear blev også skiftet.

M14 er nu stoppet pga. defekt gear.

M16 er sat på nedsat drift for at undgå gearhavari.

Det anbefales snarest at skifte hovedleje og aksel i M12, M14, M15 og M16 samt gear i M14.

Tilbud er indhentet fra BMS (kraner m.m.), Siemens (4 nye aksler og lejr) og alternativt 4 brugte gear og aksler der skal renoveres.

 

2020

To årlige eftersyn er foretaget og det årlige check og opdatering af sikkerhedsudstyret.

Der har i 2020 ikke været store enkeltskader. Der har været mange mindre reparationer på grund af slidte dele eller dele nedbrudt på grund af alder.

Der er foretaget en større gennemgang af pitch systemet.

Havarier af krøjegear og krøjemotorer er fortsat et problem.  Bremsemomentet på krøjemotorerne kontrolleres løbende og især i forbindelse med fejl i krøjesystemet.

Defekter i elektriske komponenter feks. kontakter, slæberinge, strømforsyninger, sensorer, kabler m.m. bevirker mange stop og serviceudgifter, og det er under overvejelse om det kan betale sig at skifte over til en anden type slæberinge.

Igangværende arbejde med at skifte alle kabler og stik, hvor de er mest medtaget.

 

2019

To årlige eftersyn er foretaget og det årlige check og opdatering af sikkerhedsudstyret.

Check af stærkstrømsanlæg i efteråret 2019.

Havari af hovedlejet og gearet i M11 i efteråret. En tilsvarende skade var under udvikling i M13, derfor blev den sat til at stoppe når vindhastigheden var over 9m/s. Begge naceller blev udskiftet i maj 2019 og efterfølgende sat i drift.

I mølle M20 blev der i løbet at efteråret 2019 observeret forhøjet lejetemperatur i gearet. Ved gearundersøgelsen viste det sig, at der var afskalninger på et leje i udgangstrinnet til generatoren. Lejet blev udskiftet i november 2019 ved at gearet blev skilt ad oppe i møllen, dvs. uden brug af ekstern kran.

Der har i 2019 været en del udgifter til skader i pitchsystemet på: vingecylindre, ventilblokke og sensorer.  Der er dog ikke tegn på at denne type skader øges i omfang, men dette holdes også under observation. 

Fasebatterier udskiftes løbende som hidtil.

2018

To årlige eftersyn er foretaget og sikkerhedsudstyret er efterset og opdateret.

I foråret 2018 var et større havari af to 30kV hovedkontakter og en 30kV transformer. Det betød at alle laugets vindmøller var ude af drift i næsten 2 måneder. Det startede med overgang/kortslutning i hovedkontakten i M14. Da mølle M11-M13 blev tilsluttet viste det sig, at der også var overgang i hovedkontakten i M11. 

Leveringstiden på reservedele til hovedkontakterne viste sig at være meget lang og omkostningerne høje. Derfor blev det besluttet at tage dele fra hovedkontakten i M20, for derefter at montere en ny og simplere hovedkontakt i M20. Ved gennemgangen af transformerne blev der fundet en kortslutning i M13, hvilket betød at denne også skulle udskiftes.

I efteråret 2018 skete et havari af hovedlejet og gearet i M11, hvilket betyder at den blev stoppet.

I M17 er slæberinge og kabler i hovedakslen blevet udskiftet for at mindske antallet af fejl, der skyldes en dårlig signalforbindelse gennem hovedakslen.

Driftsbemærkninger måned for måned stopper her, fordi det kræver mange ressourcer at opdatere informationerne.

 

August 2018

M11: Termisk udkobling motor nr. 5, Skiftet: 1 krøjemotor m. bremse. Fasebatteri, krøjegear og motorolie udskiftet mm. 
M12: Krøje fejl. Termisk udkobling. Skiftet: krøjemotor og motorværn ABB 3-SA, 2stk. 50 kontakter. Resat, mølle idriftsat.
M13: Skiftet: 9 fasebatt., 3 Sikringer A80, 4 sikringer A40. Top-bund kom. fejler. Lysleder skal skiftes. Skiftet UPS. Mm.
M14:

Juli 2018
M11: Røgmelderfejl. Skiftet: 19 fasebatterier, 12 sikringer, 6 kontakter.
M12: Skiftet: 2 kontakter UA50, 2 Sikringer A40, 19 fasebatterier.
M17: Hydrauliktryk lavt. Fejlfinding på slæberinge. Kul og fjedre skal skiftes. 
M19: Skiftet: 1 Print relæ top, 1 Ventil nødstop, 1 Print CPU, 1 Print V105.

Juni 2018
M11: Service. Akkumulatorbremse hyd defekt. Skal skiftes: 18 fasebatterier, 8 40A sikringer, 6 små kontaktorer mm.
M12: Service. Efterfyldning af gearolie 20l X320. Rengøring. Nye fedtkopper i nav + Perma smørerpatroner mm.
M13: Service. Røgmelderfejl. Mølle resat. Service. Defekte kontaktorer og fasebatterier. Generator kabler beg. at revne. Mm. 
M15: Kommunikation mangler. UPS og styring genstart.
M16: Bypassfejl. Kontaktor efterset. Relæer renset. 2stk bussman halvledere skiftet i A4. Pitch converter skiftet. 
M17: UPS fejl. Print relæ pcb f/2gen 105-5 skiftt. Hydraulik fejl. Slæbering renset. 
M20: 3 krøjegear skiftet nr 1,6,8. Efterfyldning af olie på 3 krøjegear. Fejlretninger efter åbent hus arrangement.

Maj 2018
M11: Røgmelder udskiftet i A4.1 skab.
M12: Hydraulik fejl. Skiftet trykslange og rør i tank. 
M15: Hydraulik fejl. Fejlsøgning. Skiftet ensretter. Ventil pos 10, 25l Hyd olie. Elspray brugt. Manglede komm. Genstart.
M16: Aftaster v.g enerator knækket. Nyt gevind drejes. Service. VingeC mangler 2 møtrikker. Gearstage arbjd. sig ud mm. 
M17: UPS fejl, nyt monteret. 2 Thyristorer skiftet. Hyd fejl. Skiftet slange, 40l hyd.olie, vingeblok. Fejl ventil, rengøring mm.
M18: Service. Skal skiftes: 3 Lysarmaturer, 1 krøjemotor, 3 stk 80Amp sikringer, 6 fasebatt., kranhåndtag. Olie påfyldes. 
M19: Service. Skal skiftes: 1 akkumulator i nav, 3 pitch cylindre, 1 bremseslid kontakt, 6 40A sikringer, 7 fasebatterier mm. 
M20: Service. Begyndende revner i yderkappe på generator kabler. 4 akkumulatorer m lavt tryk efterfyldt. ? skiftes. Mm. 

April 2018

M11: Opdateringsfejl – genstart.
M12: Udskiftning af bremsekaliber – renoveret. Efterfyldt 2l hyd olie + hjælpemat. skiftet. Udskiftn. af røgmelder i A1.1 skab.
M13: Kommunikationsfejl. Optagning af søkabel mellem M11-M12. Udskiftning af lysarmatur over switchgear (kort).
M14: Komm.fejl. Nav pressostat fejl. Pitchlås vinge2 frakoblet. 20 l olie påfyldt.; Frakobling UPS. Udskiftn. krøjegear mm. M15: Komm.fejl, udskiftn lysstofrør og måling. Udskiftn. computerblæser, rep ledninger. Genstart. Hydraulikfejl mm. 
M17: Indkoblingsfejl. Trafo udkoblet for fejlfinding. Hovedkontaktor skal undersøges af ABB; Thyristor fejl mm.
M18: Komm.fejl; Pitchfejl. Slæberinge renset for olie. Genstart. Anemometerfejl. Begge anemometre tjekket og ok.
M19: Komm.fejl. Skiftet UPS. VingeA kan ikke pitche. Fladkabel kortsluttet print brændt. Skifte 2 encoder, 250kg talje mm.
M20: Pitchfejl. Montering lånte dele. Skiftet omgormer, ventil pos 103. Arb 3 dage; Fejl kom.print, skiftet. Genstart mm. 

Marts 2018

M11: Udskiftn. topprint. Krøjeføler-fejl. Udskiftn. og fejlfind af topkom. Skiftet Pitchlås. Strop påsat mm.
M12: Forsøg på indkoblng. Prob. m 110volt. Fejlfinding på nødstop; Udskiftn. af topprint, afmontering af idlepumpe. 
M13: Samling af platforme, repos, transformer efter trafosamling; Afmontering af idlepumpe. Udskiftn UPS computer mm. 
M14: Afmontering af idlepumpe, oprydning. Samling skab t. switchgear. Div fejlretning efter netfejl. Komm. fejlretning.
M15: Div. fejlretning efter netfejl. Komm. fejlretning. 
M16: Div. fejlretning efter netfejl. Komm. fejlretning.
M17: Div. fejlretning efter netfejl og fejlretning af flylys, arb. over 4 dage – ditto M14. Komm. fejlretning.
M18: Div. fejlretning efter netfejl. Komm. fejlretning.
M19: Div. fejlretning efter netfejl. Trafo til pitch lånt fra M20. Vinger kalibreret. Arb 3 dage. Komm. fejlretning. 
M20: Switch gear løftet. Opmåling for swg stativ; Switchgear sejlet tilM20; Aflæsning af switchgear + afmont. topprint.

Februar 2018

M11: Montering pitchlås og løsne bremse. Gennemgang defekte skabe. Switch gear. Montering af søkabel, links fra M20 mv.
M12: Fejlfinding faser i M11, M12 og M13. Kortslutning i M11. Montering af pitchlås, løsne bremse. Gennemg defekte skabe. M13: Montering idle pumpe, pitchlås, løsne bremse. Afmont. SWG sider. Trafo M13 defekt. Jordskinne overophedet mv…  
M14: Montering idle pumpe, pitch lås, løsne bremse. Adskille switch gear.  Ombyt SF6 bryderkasse m kranskib fra 20 t M14.
M15: Montering af idle pumpe, pitch lås og løsne bremse.
M16: Ingen strøm i mølle. Montering af idle pumpe, pitch lås og løsne bremse.
M17: Montering af idle pumpe. Ingen strøm i mølle.
M19: Montering af idle pumpe. Ingen strøm i mølle.
M20: Montering af idle pumpe. Ingen strøm. Montering HV links, afrensning af kabinet. Ombyt SF6 bryderkasse.. (se M14).

Januar 2018

M11: Trafomåling. Ingen fejl fundet. Assistance ved udmåling af søkabler fra NKT. 
M13: Genstart efter strømafbrydelse. Trafomåling. Ingen fejl fundet. Assistance søkabler NKT.
M14: Maksimalafbryder udkoblet. Print udskiftet. Encodere justeret. Genstart. Trafomåling. Assistance søkabler NKT.
M15: Genstart. Fejl på nødstop efter netfejl. Trafomåling. Ingen fejl. Assistance søkabler NKT.
M16: Genstart. Trafomåling. Ingen fejl. Assistance søkabler NKT.
M17: Maksimalafbryder udkoblet. Relæ afmonteret, nyt skal monteres. Genstart. Trafomåling. Ingen fejl Assistance NKT. 
M18: Genstart. Manglende kom. efter netfejl; Trafomåling. Ingen fejl. Assistance ved udmåling af søkabler fra NKT.
M19: Genstart. Encoder fejl efter strømafbrydelse. Trafomåling. Ingen fejl. Assistance NKT – se ovenfor.
M20: Nitrogen efterfyldning. Pitch fejl. Udskift print. Efterspænding føler på Hyd-station. Udskift prop ventil styring mv..

December 2017

M14: Fejl kommunikation. Skiftet krøjegear, sikringer, termorelæ, krøjemotorer 1,3,6. Eltalje udskiftet med renoveret.
M15: Fejl kommunikation. Slæberinge renset.
M17: VCU fejl. Ventil skiftet og slæberinge renset; Skiftet krøjemotor, sikringerne, ledninger for eltaje skal skiftes. 
M20: Pitch fejl. Hyd blok og ventiler skiftet. Kortsluttede ledninger skiftet. Prop.ventil modul skal skiftes.

November 2017
M11: Krøjemotor termisk udkoblet. Skiftet motor, UPS masterprint, UPS batteri, eltalje 250kg.
M12: Lavet hyd.tryk. Pitchhyd.hyd-station rengjort. Ventil 17 skiftet, 25 bestilles. Pitch cylindre er utættet og skal skiftes.
M15: Ups fejl. Skiftet 2 ups batterier, bund relækort v105-4 ud:50232009, ind 1510. Genstart.
M18: Ingen kommunikation, print montage justeret. Vindfane løsnet og smurt.
M20: Pitch fejl 0g nødstop fejl. Skiftet: Nødstopmaster print, encoder, PR modul, Perma unit, klude – arbj. 6 dage.

Oktober 2017
M11: Service. Magnet skal skiftes. Luge til nav skal monteres.
M12: Maksimalafbryder afbrudt. Skiftet niveau/temp.føler og ventil 25 + omron relæ. Nederste print stik sat ordentligt i.
M13: Service. Magneter justeret
M14: Service. Jordkabel til generator knæket og skal skiftes; Genstart – gl. computer skal måske skiftes.
M15: Service o. 2 dage. Bremseklods skal skiftes, oliepumpe larmer, utæt hydraulik. Skiftet ventil pos 25. 40 l olie påfyldt.
M16: Ingen kommunikation. Nederste print stik sat ordentligt i. Skiftet 6amp sikring. Stik til ventil 119 rep.
M17: Maksimalafbryder afbrudt og lang pitch pumpetid. Ingen fejl.
M18: Service. Ledninger på spil rep. Ingen strøm til topcomputer. Topprint skiftet: ud V102-4 0514 ind: V102-4 33119.
M19: Maksimalafbryder afbrudt. Ingen fejl. Service.
M20: Maksimalafbryder afbrudt. Ingen fejl. Røgdetektor defekt, skiftet. Service. Magneter justeret.

September 2017
M12: Batteri på kort defekt. Print, hyd.pumpe, slange, fasefatterier udskiftet og olie påfyldt mm. Arbj. 2 dage. Genstart.
M13: Opdateringsfejl. Stik renset. Genstart.
M14: Encoder fejl. Skiftet 2 encodere.
M16: Encoder fejl. Fejl på alle 3 enkodere. Top CPU genstartet og system fejlfrit.
M17: Lavt tryk i nav. Skiftet kabel i hovedaksel, hyd. pumpe og kobling og 8 fasebatterier. Service. Arbj. 2 dage pga. lyn..
M18: Ingen komunikation, genstart.
M20: Hydraulik fejl. Skiftet ventil og sikringer. Korrekt størrelse sikring monteret.

August 2017

M12: Genstart.
M13: Bremsefejl. Skiftet kaliber, ventil, relækort og klodser. Hydraulikolie efterfyldt.
M14: Genstart.
M17: Skiftet relæer. Relæprint udskiftet og genindsat. Slæberinge renset.
M20: Røgmelder. Skiftet fasebatteri.

Juli 2017

M11: Pitch fejl vinge, vinge justeret. Genstart.
M13: Lavt gearolietryk, fejl ved omkobling. Genstart. Står stille.
M14: Fejl ved indkobling, krøjefejl m.m. Genstart.
M15: UPS fejl, skiftet relæ print.
M16: Udskiftning krøjegear nr. 3. Rep. utætheder på hyd.tation.
M17: Pitch fejl, slæberinge renset, vinger justeret. Skiftet hydraulikpumpe og kobling.
M18: Pitch fejl vinge. Skiftet sikring, sikringsholer og kabel.
M19: Røgalarm, fasebatterier skiftet.
M20: Pitch fejl. Vinger justeret. Skiftet enkoder.

Juni 2017

M13: Genstart.
M14: Genstart.
M15: Genstart.
M18: Genstart.
M17: Krøjefejl. Check af krøjesystem. 1 krøjegear afmonteret.
M19: Genstart.

Maj 2017

M11: Halvårs service gennemført. Fejl på lys i tårn repareret.
M12: Luge i nav genmonteret. Skiftet: Temperaturføler.
M13: Pitch fejl. Skiftet: Bundcomputer og optræk til hovedkontakt.  Kommunikationsfejl. Kommunikationsprint skiftet.
M14: Hydraulik trykfejl. Defekt rør i tank skiftet. Genstart. Defekt krøjegear. Skiftet: 1 krøjegear og 6 krøjemotorer samt termorelæ. Pitch fejl. Skiftet: Encoder og kabel.
M15: Pitch fejl. Magnet til pitchlås skiftet og justeret. Skiftet: UPS og computer i tårnbund. Kommunikationsfejl. Kommunikationsprint skiftet.
M16: Krøjegearsaksel knækket. Skiftet: 1 krøjegear og 5 krøjemotorer. Blæser til styreskab skiftet.
M17: Genstart.
M19: Pitchlås fejl. Magnet til pitchlås genmonteret.

April 2017

M11: Pitch sensor fejl. Reparation af ledninger og hydraulikblok. Skiftet: Kabel til encoder.
M12: Halvårs service gennemført. 
M13: Inspektion af gear med endoskop pga. jernspåner i gearolie. Ingen fejl fundet.
M14: Halvårs service gennemført. 
M15: Halvårs service gennemført. Reparation af temperaturføler i transformer.
M16: Halvårs service gennemført.
M17: Halvårs service gennemført.

Marts 2017

M11: Lynskade. Skiftet: Pressostat til gear, nødstop og sikringer. Fejl på UPS anlæg udbedret.
M12: Rystevagt skiftet. Automatsikring til flylys skiftet.
M13: Automatsikring til flylys skiftet. Halvårs service gennemført.
M15: Skiftet: Blæser til transformer, lysstofrør, glimttændere. Fejlfinding af lys i tårn. Check af vindmåler.
M16: Røgalarm defekt og skiftet.
M17: Pitch system fejl. Hydraulik motor og kobling skiftet.
M18: Ingen kommunikation. Styring resat. Pitch pumpe termisk udkoblet. Skiftet: Hydraulikmotor og kontakt. Hlvårs service gennemført.
M19: Halvårs service gennemført. Gearoliepumpe, sikringer og kontakt skiftet.
M20: Halvårs service gennemført.

Februar 2017

M15: Høj transformer temperatur. Løse forbindelser til temperatursensor udbedret. Computer skiftet. Fejl ved lys i tårn rettet.
M17: Røgalarm defekt og skiftet.
M18: Manglende kommunikation: Kommunikationskort skiftet.
M19: Pitch sensor fejl. Slæberinge renset samt relæ, ensretter og sikringer skiftet.
M11: Fasebatterier, kontakter og sikringer skiftet. 

Januar 2017

M11: Fasebatterier, kontakter og sikringer skiftet.
M12: Vibrationssensor fejl. Ledning fastgjort.
M13: Fasebatterier, kontakter og sikringer skiftet. Gearstagsaksel trukket på plads og sikret.
M15: Hovedafbryder repareret. Transformer termograferet. Pt100 sensor i transformer ombyttet.
M17: Kontakt til hydraulikpumpe skiftet.
M18: Hovedafbryder repareret.
M20: Hydraulik slange i tank skiftet. 20l hydraulik olie efterfyldt. Gear olie efterfyldt.

December 2016

M13: Fasebatterier, kontakter og sikringer skiftet.
M16: Krøjemotor og sikringer skiftet. Kædepose skiftet. Hydraulikmotor, kobling og slange skiftet.
M20: Hydraulikslange i tank skiftet. Fasebatterier og sikringer skiftet. CPU print skiftet.

November 2016

M11: Røgdetektor skiftet. 
M12: Relæ print skiftet. Vibrationsmåler repareret. Kontakter i krøjesystem skiftet. Sikringer til akselbremse skiftet.
M14: Hovedafbryder repareret.
M15: Bremseklodser udskiftet. Røgdetektor skiftet.
M17: Krantalje og krog skiftet.
M18: Relæ print skiftet. Løse forbindelser repareret. 2 krøjemotorer og en sikring skiftet.

Oktober 2016

M11, M12, M13, M14, M19: ½ års service.
M17: Gearoliepumpe, relæprint og kontaktor skiftet. 
M18: Pitch relæ og ensretter skiftet. Ledninger til hydraulik repareret.

September 2016

M15, M16, M17, M18, M20: ½ års service.

M16: Pitchenkoder fejl. Skabslåge genmonteret.

M18: 40l hydraulik olie efterfyldt

M19: Pitchenkoder fejl. Sikring skiftet.

M20: Ventil 119 og sikring skiftet.

August 2016

M11: 8 krøjegear og nye motorer monteret. Bremser på motorer justeret. Magnet til pitchlås skiftet.

M14: 3 krøjegear og 4 nye motorer monteret. Fasebatterier og sikringer skiftet.

M15: Fasebatterier og sikringer skiftet.

M16: Relæprint skiftet. Hydraulikslange skiftet.

M17: Returslange fra drejeunion skiftet.

M18: 8 nye krøjegear og nye motorer monteret. Bremser på motorer justeret.

M19: Pitchventiler skiftet. Kommunikationsprint skiftet. RPM sensor aftasterplade genmonteret. Olie på slæbering afrenset.
M20: CPU print skiftet. Pitch system justeret.
Alle: Vinger efterset og repareret.

Juni 2016
M12: Tre sikringer til fasebatterier skiftet. Motor til gearoliepumpe skiftet.

M13: Et manglende krøjegear monteret.

M14: Slæberingssystem samt hydraulikslanger og ledninger i aksel skiftet.

M16: Relækort og topcomputer skiftet.

M17: Hydraulikslange i tank skiftet.

M18: Temperatur sensor til gear high speed leje skiftet. Bolt til pitchlås genmonteret

M20: To pitchcylindre skiftet.

Maj 2016

M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20: Kranservice og montage af ekstra temperatur vagt for hydrauliksystem.

M13: Relækort og niveauføler skiftet.

M14: Et manglende krøjegear monteret.

M18: O-ring i pitchcylinder skiftet. 140l hydraulik olie efterfyldt.

April 2016

M11, M12, M13, M14, M18, M19: Stort service gennemført. Fasebatterier skiftet.

M14: Fem krøjegear skiftet. En hydraulikslange og to sikringer skiftet.

M15: Blæser til transformer skiftet. 

M17: Fem krøjegear skiftet. Pitchvinkelmåler efterspændt.

M18: Temperatur føler for gear high speed leje skiftet.

Marts 2016

M11: Otte termorelæer og to kontakter til krøjesystem skiftet.

M12: Krøjegear m. motor og termorelæ skiftet.

M14: En krøjemotor skiftet. Tre termorelæer og to kontakter til krøjesystem skiftet. Gearoliepumpe skiftet.

M16: Ledning i aksel skiftet. En hydraulik slange skiftet i hydrauliktank.

M17: Fem krøjegear skiftet. Tre hydraulik akkumulatorer i nav skiftet. Termorelæ til offline oliefilterpumpe skiftet. Gearolie efterfyldt 40l.

M15, M16, M17, M20: Stort service gennemført. Fasebatterier skiftet.

Februar 2016

M11: Fire krøjegear skiftet. Krøjekrans eftersmurt.

M14: Termorelæ i krøjesystem skiftet. Kædepose til nacellekran skiftet.

M15: To hydraulik slanger skiftet. Fire relæer skiftet.

M17: Fire krøjegear skiftet. Krøjesystem eftersmurt. Kædepose til nacellekran skiftet.

M18: Gear high speed temperatursensor skiftet.

Januar 2016

M11: To krøjegear m. motorer skiftet.

M14: Pitch cylinder faldet af og genmonteret.

M15: To sikringer i krøjesystem skiftet.

M17: Tre krøjegear m. motorer og sikringer skiftet.

M19: Fire fasebatterier og sikringer skiftet. Temperatur sensor skiftet. Kobling i gearolie pumpe skiftet.

M18: Mølle stoppet pga. høj temperatur for gear high speed leje. Gear inspiceret af konsulent fra Danske Vindkraftværker og ingen fejl fundet. Fejl lokaliseret til temperatur sensor. Gearolie skiftet, 380l.

M20: Topcomputer skiftet.

December 2015

Mølle 11 og 17: Termisk udkobling af krøjemotorer. Defekt motor afmonteret.
Mølle 16: Termisk udkobling af krøjemotorer. Relæ skiftet.
Mølle 12-20: Alle møller frakoblet. Genindkobling foretaget.
Mølle 13, 17: Fasebatterier defekte. Nye monteret.
Mølle 15: Fejl på styring i nav. Fejl på kabel igennem hovedaksel rettet.
Mølle 15: Overophedning af hydraulik olie pga. defekt relæ print. Olie skiftet.

November 2015:

Mølle 11: Slange i hydraulik station defekt. Slangen skiftet.
Mølle 19: Vinge C kunne ikke pitche. Pitchcylinder blev genmonteret.
Mølle 18: Indkoblingsfejl. Printkort skiftet.
Mølle 15, 19 og 20: Manglende kommunikation til styring. System resat.
Mølle 12: Termisk udkobling af krøjemotorer. Ingen fejl fundet.
Mølle 11: Termisk udkobling af krøjemotorer. Nye motorer med AC bremser monteret.
Mølle 20: UPS ladeenhed til koblingsanlæg flyttet fra 20 til 12. Ladeenhed sendt til reparation ufrn UPS ladeenhed.
Mølle 12 – fejl på UPS styring.
Mølle 19 – halvårligt serviceeftersyn gennemført.

Oktober 2015:

Mølle 19 – udskiftning på hovedleje gennemført. Rotoren nedtaget og aksel-arrangement udskiftet. Gearet er ikke udskiftet.
Mølle 18 – fejl på computere, indkoblingsmodul og hovedkontakt udbedret.
Mølle 12 – fejl på vinge-drejesystem. System repareret.
Mølle 16 – hydraulik-fejl. Olie overophedet og udskiftet. Fejl på styring til hydrauliksystem udbedret. 
Møllerne 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 20 – halvårligt serviceeftersyn gennemført

September 2015:
Mølle 11 – fejl på nacelle-kran repareret.
Mølle 18 – styringsfejl. Modul udskiftet.
Mølle 17 – hydraulik-fejl. Olielækage udbedret og olie påfyldt.
Mølle 16 – hydraulik-fejl. Topcomputer relækort udskiftet.
Mølle 11 – krøjesystem-fejl. Krøjemotor udskiftet.
Mølle 18 – fejl på vinge-drejesystem. System repareret.
Mølle 17 – fasebatteri skiftet.
Mølle 20 – fejl på vinge-drejesystem. System repareret. Fejl på topcomputer. Relæ og sokkel skiftet.

August 2015:

Mølle 13 – renoveret hydraulikstation monteret.

Mølle 15 – krøjesystem-fejl. Krøjemotor udskiftet. Fasebatteri udskiftet.

Mølle 12, 15 og 17 – røgdetektorfejl. Røgdetektor udskiftet.

Mølle 18 – fejl i vinge-drejesystem. System repareret.

Mølle 18 og 19 – reparation af mindre fejl og mangler fundet ved halvårs serviceeftersyn.

Mølle 19 – slid/defekt på hovedleje. Hovedaksel og gear er rykket bagud, så gearet går imod uderstøtningen. Rotoren og gearet skal tages ned for udskiftning af hovedlejet. Undersøgelser for at finde den optimale løsning er i gang. Møllen står stille.

Mølle 16 og 20 – røgdetektor fejl. Røgdetektorer udskiftet.

Juli 2015:

Mølle 19 – halvårs service gennemført.

Mølle 13 – fejl på hydraulikstation. Hydraulikolien blev overophedet pga. et defekt relæ og en totaltenovering af hydrauliksystemet er nødvendig. Hydraulikstationen er afmonteret og alle hydraulikkomponenter renoveres. Møllen står stille.
Mølle 15 og 18 – fejl ved pitch system udbedret.
Møle 20 – reparation af mindre fejl og mangler fundet ved halvårs serviceeftersyn.
Mølle 11, 12, 17, 18 og 19 – røgdetektor fejl. Røgdetektorer udskiftet.
Mølle 17 – defekte krøjemotorer udskiftet.
Mølle 20 – defekte fasebatterier skiftet.

Juni 2015:
Mølle 15, 17, 18 og 20 – halvårs service gennemført.
Mølle 17 og 18 – fejl ved hydraulik system udbedret.
Mølle 18 og 19 –  fejl ved pitch system udbedret.

Maj 2015:
Mølle 11 12, 13 og 14 – halvårs service gennemført.
Mølle 11, 13, 14, 18 og 20 – fejl ved pitch system udbedret.

April 2015:
Mølle 13 og 15 – defekte fasebatterier udskiftet.
Mølle 11, 15 og 19 – slidte glideklodser i krøjesystem udskiftet.
Mølle 11, 12, 17 og 18 – defekte krøjedrev, krøjemotorer og bremser udskiftet.
Mølle 16 – defekt gearoliemotor skiftet. Fejl ved pitch system udbedret. Halvårs service.

Mølle 13 18 marts 2015
Røgalarmen på mølle 13 er defekt. Den bliver udskiftet. 

Mølle 11 januar 2015
Gentagende pitchfejl – det er en computergenereret fejl. Topcomputer skiftet.
Skift af defekt trafo-blæser, utæt slange på gearet.

Mølle 17 januar 2015

Pitchcylinder skiftet.

Mølle 19 januar 2015

Under observation for mistænkelig lyd. Holdes fortsat under observation.

Mølle 15 januar 2015

Gear utæt, afventer tilbud.

Mølle 13 januar 2015

Krøjegear skiftet.

Samtlige vingelejer er i gang med at blive opsmurt – 2 stk. mangler.

Møllerne runder 15 år og det er tid til at udskifte gearolien på dem, som ikke har fået det gennem de seneste 15 år. Olieskiftet sker til marts i fbm halvårsservice. Det drejer sig om otte møller. Mølle 14 og 15 har fået skiftet olie.

Mølle 18 15.08.2014 – 19.08.2014
Gearbearing overheatet. Har ikke produceret i fire dage. 33% i en dag.

Mølle 11 14.07.2014 – 18.08.2014
Highspeed break fejl. Har ikke produceret i fem dage

Mølle 12 10.08.2014
Har ikke produceret i en dag

Mølle 17 15.06.2014
Gearolieskift. Har ikke produceret i en dag

Mølle 20 10.07.2014
Hydraulik temp. level fejl. Har ikke produceret i en dag

Mølle 14 03.07.2014

Gearolieskift. Har ikke produceret i en dag

Mølle 18 21.06.2014 – 23.06.2014
Ensretter skiftet. Har ikke produceret i tre dage

Mølle 13 18.06.2014 – 20.06.2014
Friktionsbremser. Har ikke produceret i to dage

Mølle 18 11.06.2014
Friktionsbremser. Har ikke produceret den dag

Mølle 15 11.06.2014
Friktionsbremser. Har ikke produceret den dag

Mølle 14 05.05.2014 – 06.06.2014
Oringe i nav skiftet. Har ikke produceret på dag 1 og kun 33% på dag to

Mølle 13 04.06.2014- 05.06.2014

Oringe i nav skiftet. Har ikke produceret i to dage

Mølle 16 03.05.2014 – 04.04.2014

Highspeed break fejl. Har ikke produceret i to dage 

Mølle 19 16.05.2014 – 22.05.2014
Vindvane og olieabsorber skiftet. Har ikke produceret i to dage

Mølle 16 21.03.2014 – 15.04.2014

Krøjegear. Har ikke produceret i 26 dage

Mølle 11 08.03.2014 – 09.03.2014
Har ikke produceret i to dage

Mølle 19 28.03.2014 – 29.03.2014
Møllen har produceret ca. 40 procent i to dage               

Mølle 12 20.12.2014 – 19.02.2014

To knækkede krøjegear og en motor brændt af. Advarsel på gearolie – skal skiftes. Tre motorer tager fra mølle 12 og flyttet over i mølle 15, så mølle 15 kunne producere. Har ikke produceret i perioden                 

Mølle 11 07.02.2014                                     

Vinger kalibreret grundet støj fra vingerne. Produktionen reduceret med 30 procent

10.02.2014                                      
Fejlfinding. Produktionen reduceret med 30 procent.

17.02.2014
Lavt hydraulik olie trykt. Produktionen reduceret med 50 procent.                                       

Mølle 18 13.02-2014 – 12.02.2014                  
Krøjegear

Mølle 17 25.02.2014                                     
Fejlfinding. Tilspænding af krøjebelægninger og Fasekompencering. Produktionen reduceret med  75 procent.

Mølle 19 26.12-2013-09.01.2014
Ikke registreret produktion, men møllen har kørt.

Mølle 13 07.01.2014 – 09.01-2014
Gearolieskift. To dage med halveret produktion, en dag uden produktion

Mølle 20 15.01.2014                                        

Pitchfejl. Halveret produktion

Mølle 11 19.01.2014 – 20.01-2014                    

G-sensorfejl. To dage uden produktion.

Mølle 20 21.01.2014                                        

Hydraulik temp. Fejl. En dag med halveret produktion

Mølle 17 22.01.2014 – 30.01.2014                   

Fejl på styringen af bypassventilen på hydraulikstationen. Seks dage uden produktion.

Pause i indrapporteringen

5-6/7-2012 Skade på pitch cylinder

To pitch cylindere er ødelagt på mølle 20. Rengøring af nav. Mølle 18 har en fejl på medieconverter. Begge kører igen.

25/6-2012 Knækket vingebolt
Mølle 16 har ikke produceret siden 25/6 pga en knækket bolt 30 cm inde i vingen – i service. Skaden er anmeldt til forsikringen

19/6-2012 Udskiftning af bremser 

Mølle 19 i service på grund af knækket bolt og rpm følerfejl. Udskiftning af friktions bremer.

1/6-2012 Montering af ure
Alle møller får monteret ure, for at kunne genstarte computerne.

24/5-2012 Møllernes produktion er delvist online
Med hjælp fra Siemens Windpower er forbindelsen til den digitale overvågning igen online, men på flere af møllerne er kontakten fra møllerne til overvågningssystemet offline. Det er en fejl, der bliver arbejdet på og som lauget kæmpet med gennem længere tid.

2/5-2012 Møller offline

Møllerne er offline i øjeblikket, de kører dog, så det er kun netforbindelsen som svigter.

24/3-2012 Service
Servicen er nået til mølle 17.

23/3-2012 Pitch fejl
Pitch fejl på vinge C, pitchlås defekt – service færdig på mølle 18.

15/3-2012 Kran defekt
Mølle 19, kortslutning på kontraktor i kranspil.

13/3-2012 Manglende flylys
Mølle 20 fik monteret nyt flylys og dagen efter service.

6/3-2012 Utætheder
Start af mølle 19, computer genstartet. Fej på mølle 12. Hydralic olie fundet i navet. Mølle rengjort. Service fortsat den 9/3.

16/2-2012 Computere resat
Møllerne 12, 13, 16 og 17 var uden forbindelse til computerne. De er nu resat. Mølle 18 viser vindfane fejl. Vindvarme taget fra. Genstartet.

15/2-2012 Manglende flylys
Møllerne 14, 18 og 20 har problemer med manglende flylys.

2/2-2012 Anometer fejl
Mølle 14 melder anometer fejl. Skiftet fra primær til sekundær. Holdes under opsyn

28/1-2012 Møller offline

Møllerne 12, 13 og 16 har været offline flere gange i perioden 19/1-28/1. Møllerne kører dog, det er kun netforbindelsen som svigter.

27/1-2012 Anometer fejl
Mølle 15 melder anometer fejl, uskiftet.

26/1-2012 rep. på mølle 13
Forebyggende arbejde – udskiftning af fasebatterier, kontakter, sikringer mv.

25/1-2012 Bypassfejl
Mølle 19 melder bypass fejl. Mølle startet dagen efter.

19/1-2012 Møller stoppet pga reparation
Alle møller stoppede via overvågningen kl.7.45 på grund af transformer reparation hos DONG, derefter forsøgt opstart kl.20.30. Alle møller er startet op dagen efter.

13/1-2012 Pressostat fejl
Mølle 15 melder lavt gearolie tryk, fejl på pressostat, som udskiftes.

6/1-2012 Pitch encoder fejl

Mølle 18 har pitch encoder fejl og den samme fejl den 10/1-2011. Årsagen er, at elektromagnet ikke kan holde pitchlås på plads.

2/1-2012 Røgalarm
Mølle 18 og 20 melder røgalarm. Computer i mølle 17 er resat.

26/12-2011 Pressostat fejl

Mølle 11 står med pressostat fejl, udskiftet dagen efter på både mølle 11 og 14. Mølle 16 får repareret vinge af Total Wind.

20/12-2011 Dæksel løst

Mølle 19 melder lavt hydralic olie niveau, årsagen er at et dæksel fra akkumulator-tanken er gået løs og har ramt omløber for hydralic-blok på vinge C.

18/12-2011 Røgalarm

Mølle 13 og 17 viser røgalarm, mølle 16 viser offline på overvågningen. Mølle 14 har lavt gearolietryk. Mølle 19 lavt hydralic niveau.

11/12-2011 Møller offline

Mølle 16 registreret som offline på overvågningen, men møllerne kører. Begge møller har periodisk fejl på pressostat. De er begge genopstartet.

5/12-2011 Røgalarm
Mølle 11, 14, 17 og 20 melder røgdetektor fejl – alarmen er resat. Computer i mølle 19 resat.

4/11-2011 Mølle 11 kører igen

Mølle 11 har haft problemer med krøjegearerne, men kører nu igen.

27/10-2011 Mølle 14 kører igen
Mølle 14 er blevet reparareret og kører nu igen.

14/10-2011 Reparation på mølle 11 og 14
Der foretages reparation af krøjegearene på mølle 11 og 14 i øjeblikket.

29/9-2011 Problemer på mølle 16 og 18
Problemer med generator på mølle 16 – kan ikke køre. Mølle 18 har haft stop pga “gear oil presure too low”. Kører igen.

1/9-2011 – Eftersyn
I den kommende tid er der vinge-eftersyn på møllerne.

1/8-2011 Ingen drift på mølle 19

Mølle 19 har problemer med pitch cylinder, service er tilkaldt.

1/8-2011 Stadig netsvigt på møllerne
På grund af ferietid er der endnu ikke blevet etableret netforbindelse til alle møller, derfor er visningen  på www.middelgrund.com ikke præcis.

2/7-2011 Netsvigt på flere af møllerne
I forbindelse med skybruddet i København og omegn er netforbindelsen til flere af møllerne gået.


26/5-2011 Netsvigt på mølle 15
Der mangler kommunikation med mølle, derfor vises ingen produktion på www.middelgrund.com

6/5-2011 Lågeproblemer på mølle 11
Med hjælp fra Siemens og Dong Energy fik Dan-Service monteret en ny låge på en eltavle i navet og møllen kører igen.

28/4-2011 Opsmøring mølle 12
Rengøring og smøring af vingeleje.


26/4-2011 Fejl på mølle 12
Ventil skiftet på vinge og hydraulikolie påført. Smøring af vingelejer foretages senere på ugen.

17/3-2011 Tjek mølle 13
Fasekompenseringen efterses på mølle 13.

16/3-2011 Eftersyn mølle 15
Fejlmelding på mølle 15 og Siemens Wind Power tjekker møllen til formiddag.

8-17/3 Overisning af vingerne
Anemometer alarmer på mølle 14 og mølle 19. Skyldes formentlig defekt.

3/3-2011 Kortslutning af phasebatteri i mølle 10
Mølleparken er strømløs pga oprydning efter kortslutning.

01/03-2011 Tjek mølle 14
Siemens Wind Power efterser krøjegearet på mølle 14 her til formiddag.

06/01-2011 Isskader

Den tidlige og hårde vinter har været medvirkende til, at der er en del isskader på stiger og lejdere op til møllerne. Udbedring af skaderne vil ske snarest muligt.

13/12-10 Netsvigt på møllerne
Mølle 11-20 var ude af drift i en periode. Årsagen undersøges.

25/11-10 Netsvigt på møllerne
Mølle 11-20 var ude af drift fra kl. 03.19 til kl.16.00, hvorefter alle møller undtagen mølle 11 igen er i drift.

30/10-10 Ingen drift på mølle 12
Siemens Wind Power besøgte møllen og fik den i drift igen.

27/10-10 Ingen drift på mølle 20
Mølle 20 opserveres stoppet. Næste dag kl.9.15 er den i drift igen.

24/10-10 Overophedning
AlarmYaw motor superheated. Et stk. krøjegear er demonteret og møllen sat i drift med 7 stk. krøjegear.

19/10-10 Problemer med Phasekompensering
Phasekompenserings kondensatorer er stået af på mølle 11, 15, 17, 18 og 20 og kører med defekt phasekompensering. Repareret på mølle 18 og 20.

14/10-10 Manglende kommunikation
I en periode har der været problemer med opdateringen af status for flere af møllerne på www.middelgrund.com. DONG Energy har samme problem.

16/9-19 Problemer med krøjegear
Mølle 16 har fem defekte krøje motorer. Flere møller kører for tiden med defekt fasekompensering.

6/9-10 Manglende flylys

Mølle 15, 18 og 20 har “missing flylys”.

19/8-10 Ingen kommunikation
Opdateringen af middelgrund.com er gået i stå og systemet sætte igang igen.

16/7-10 Smoke detector
Mølle 14, der er konstateret Smoke detector alarm = fasekompensering kondensator fejl. Rep. 18/7-10.

13/7-10 Brake error
Mølle 18, vingecylinder er flækket med følgeskader – i drift igen den 20/7-10.

10/7-10 Ingen kommunikation
Mølle 13 melder “no communication”.

1/7-10 Flylys tjekket
Alle møller har fået flylyset tjekket og det er nu i orden.

25/6-10 Ingen kommunikation

Mølle 18 melder “not connected communication missing”.

13/6-10 Smoke detector
Mølle 14, der er konstateret Smoke detector alarm = fasekompensering kondensator fejl.

25/05-10 Smoke detector
Mølle 13 melder “smoke detector A”.1″.

24/05-10
Mølle 15 melder “offline Error 5001 Phase Sequence error”.

11/05-10 Driftsmøde
Møde mellem Siemens, Eltel, DONG Energy og driftsleder Strange Skriver.

26/03-10 lavt olietryk
Mølle 20 har for lavt gear-olie tryk.

25/03-10 Brake fejl
Mølle 16 melder brake fejl.

23/03-10 Inspektion af is-skader
Sejltur til møllerne med Føniks for at inspicere skader efter frostvejret.

18/02-10 Alarm 089
Mølle15 melder “alarm 089 PFC RS485 communikations error”.

03/02-10 Ingen kommunikation
Ingen kommunikation til mølle 19.

01/02-10 Fejl på flylys lokaliseret

Siemens meddeler at fejlen til lysarmaturet er lokaliseret, men  de kan ikke få nyt af samme type – ny type med samme data bestilles.

28/01-10 Montering af nyt printkort
Eltel er klar til at montere nye printkort for at genoprette 30 kV overvågningen.

Tjek af flylys mølle 11 og 14 missing. Siemens kontaktet.

26/01-09 WPS missing
WPS Communikation missing.

22/01-10 Missing data
Problemer med produktionsopfølgning på mølle 16. Eltel kontakter Siemens.

20/01-10 Missing overvågning
Besked fra Eltel vedr. manglende overvågning af 30 kV på mølle 20, Eltel tjekker. Samarbejde med ABB om genopretningen.

21/12-09 Overophedning
Alarm Yaw på mølle 14 pga. overophedet motor.

19/12-09 Smoke detector
Der er konstateret Smoke detector alarm = fasekompensering kondensator fejl.

11/12-09 Flylys missing

Flylyset på mølle 14 mangler.


10/12-09 Defekt målekort
Eltel meddeler, at et målekort i mølle 19 skal udskiftes. Visning og kommando til mølle 19 og 20 fungerer ikke. Kortet forventes udskiftet i uge 2-4 2010.

08/12-09 Overgang i varmelegemer
Siemens har konstateret overgang i varmelegemer for Vindfane og Anometer, hvilket får relæet til at slå fra og derfor slukker flylyset. Varmelegemer afmonteres og nye monteres.

07/12-09 No connection
Mølle 16 er offline.

03/12-09 Ingen kommunikation
Mølle 12 er offline – online igen den 4/12-10.

31/11-09 Fly-lys mangler
Flylyset på mølle 11 og 14 mangler – problemet konstateres også den 6. og 11/12-09 for mølle 14. Årsagen er overgang i varmelegemer.

27/11-09 Fejl ved pitch traking
Der er konstateret enkelte sporringsfejl på mølle 12. Vingerne følges ikke helt ad. Problemet kan nogle gange ordnes fra land.

18/11-09 Ingen kommunikation
Mølle 10 er ikke online, 20/11 gælder det mølle 13 og den 3/12 er mølle 12 offline. Forbindelse genskabes.

November 09
Halvårs eftersynet på møllerne er gået i gang og i den forbindelse bliver visningen af el-produktionen fra mølle 18 reetableret, så den igen kan følges på www.middelgrund.com

16/07-09 Ingen kommunikation
Der er igen en mølle med status “not connected”, hvilket betyder at der ingen opdateringer sker på www.middelgrund.com 

En løsning på problemet overvejes.

6/07-09 Mølle 15 ude af drift

Møllen er stoppet p.g.a kabeludsnoning. Møllen går i gang igen den 8/7 efter at fejlen er meldt kvittet via nettet. 

1/07-09 Fly-lys virker ikke

Det er konstateret, at fly-lyset på mølle 12 og 14 igen er ude af funktion.

18/06-09 Mølle 14 ude af drift

I følge Siemens er der gået er krøjegear. Mølle 18 er gået offline og opdaterer ikke til nettet og på www.middelgrund.com 

6/05-09 Fly-lys virker ikke

Det er konstateret, at fly-lyset på mølle 14 er ude af funktion. 

28/04-09 Digitale input card udskiftet

Eltel har udskiftet digitale input card i mølle 6, 8 og 20. Ved udskiftning i mølle 6 opstod problemer med de to nye kort, som muligvis er fejlfrie, men da test ikke var mulig, blev det besluttet at købe to nye, så der er reserve til reserverne. 

27/04-09 Pitch cylindere skal udskiftes

SWP meddeler at der fundet i alt 6 pitch cylindere, som skal udskiftes. 

16/04-09 Manglende opdatering af produktionstal

Møllerne er ikke opdateret på middelgrund.com siden 6. april. Henvendelse til Siemens som fik iværksat en opdatering.

09/04-09 Mølle 11 i drift igen

Multikabler skiftet i navet, hvorefter møllen er i drift igen.

08/04-09 Fejl på mølle 11

Mølle 11 er stoppet pga. fejlmelding fra eletronikken i navet. Diagnosticeret til slæberingene, som forsyner nav-eletronikken med signaler. 0

01/04-09 Eftersyn startet

SWP har startet serviceeftersynet af møllerne og ventes at være færdige medio/ultimo maj.

01/04-09 Hfi relæ slår fra
Kontakt til SWP, fordi flylysene ikke altid virker. SWP svarede, at der benyttes diodepærer og de fungere fint, men når lysene svigter, er det fordi et hfi relæ er slået fra. Det er ikke noget stort problem, men det holdes under observation. 

18/03-09 Datatlogger på M11
DONG Energy monterer en GSM-datalogger på målertavlerne i M10 og M11 i den nærmeste fremtid. 

09/03-09 Defekt sensor på M13
En sensor på M13 er defekt og har medført et møllestop siden lørdag, den skiftes tirsdag den 10/3.

09/03-09 Defekt krøjegear på M14
M14 stoppede søndag d. 8/3, da et af krøjegearne som bruges til drejning af mølletoppen op i vinden gik i stykker, ved samme lejlighed vil de 6 motorer til alle kroilgear blive skiftet. Møllen forventes i drift igen senest onsdag d. 11/3. For mere info om krøjlstyring se: http://www.windpower.org/da/tour/wtrb/yaw.htm

19/01-09 Transformer på mølle 14 er ved at blive skiftet 

Lørdag den 19. januar startede forberedelserne til udskiftning af transformeren i mølle 14. Den ny transformator forventes at blive sat ind onsdag d. 21. januar, hvis vejret tillader det. Møllen forventes at kører igen i løbet af weekenden.

02/01-09 Transformer kortsluttet i mølle 14
Torsdag den 1. januar kortsluttede transformeren i mølle 14. En ny transformator forventes 

installeret i løbet af uge 4. Fejlen er den samme, som tidligere har ramt transformerne.

23/11-08 udskiftning af krydsfelt på M15 

Krydsfeltet i M15 har været utet i noget tid og skiftes nu, det forventes at tage 10 dage, samtidig er det nødvendigt at stoppe M16-M20 da de ligger på samme elkabel. 

20/10-08 Udskiftning af nødstrømsbatterier
Alle nødstrømsbatterier skal udskiftes med faste mellemrum for at virke optimalt, udskiftningen er planlagt til uge 49, hvilket vil medfører at de enkelte møller bliver lukket ned nogle timer. 

19/05-08 Service på 30 kV den 19- 21 maj

Der foretages service på 30 kV koblingsanlæg på Amagerværket den 19-21 maj kl. 7-14. I disse timer standses hele mølleparken.

21/04-08 Service fra den 21.april 2008

Der foretages helårsservice af hele mølleparken fra den 21. april. I ugerne fremover vil møllerne derfor stå stille i dagtimerne. 

2/10-07 Service fra den 29. oktober 2007

Der foretages ½ årsservice af hele mølleparken fra den 29. oktober. I ugerne fremover vil møllerne stå stille i dagtimerne. 

23/07-07 Ustabile data på middelgrund.com

Data opsamlingen har i en periode været ustabil på middelgrund.com. Det skyldes problemet med dataopsamlingen. Problemet forventes løst med en ny parkserver og installation af kommunikationskort i mølle 12 i uge 30.

27/04-07 Service i uge 19 til 24
Der foretages helårsservice i hele mølleparken i uge 19 til 24. På laugets møller installeres der overspændingsafledere.

17/03-07 Transformer sat i drift mølle 15

Onsdag den 14. marts blev transformeren sejlet ud til møllen og hejst på plads. Dagen startede ellers ikke så godt med at prammens ene ben havde sat sig fast og desuden drillede en for kraftig vind. Lørdag den 17. marts drillede kraftig vind igen arbejdet, men midt på dagen var alle installationer klar og møllen kunne sættes idrift igen.

8/03-07 Transformer kortsluttet i mølle 15

Onsdag den 7. marts kortsluttede transformeren i mølle 15. En ny transformator forventes 

installeret i løbet af uge 11. Fejlen er den samme, som tidligere har ramt transformerne. 

Driftsbemærkninger fra perioden 14/05-03 til 8/03-07 er ikke tilgængelige.

14/05-03 Service i uge 20 til 24

Der foretages helårsservice og mangelgennemgang på laugets møller i uge 20 til 24. Møllerne har gennemgået et 2 års eftersyn foretaget af Strange Skriver, Danmarks Vindmølleforening og SEAS Vindkraftafdeling i forbindelse med udløbet af leverandørgarantien. Møllerne er generelt fundet i fin stand, men en række mindre forhold bringes iorden.

3/3-03 Møllen 16

Der er skade på et par kondensatorer i mølle 16. Støv fra kondensatorerne har spredt sig i møllen, som skal rengøres før den kan idriftsættes igen. Bonus arbejder på en plan for dette.

7/2-03 Ny transformer i mølle 11

Den 7. februar er den nye transformer installeret og mølle 11 sættes i drift igen.

15/01-03 Generatorkabler udskiftes

I uge 3 starter Bonus med at skifte generatorkablerne i alle møllerne. Kablerne er ca. 15 meter lange og er blevet overbelastet af en for høj drifttemperatur. Det tager 3-4 arbejdsdage pr. mølle at skifte kablerne. Arbejdet forventes afsluttet i uge 12.

17/12-02 Transformer kortsluttet i mølle 11

Tirsdag den 17. december kl. 13.47 kortsluttede transformeren i mølle 11. Møllen er derfor taget ud af produktionen og startes først op igen når transformeren bliver skiftet. En ny transformator forventes installeret i uge 6 i 2003. Fejlen ligner de fejl som tidligere har ramt 8 transformatorer. Den seneste kortslutning ramte transformeren i KE Vind´s mølle nr. 7 den 11. december.

Årsagen til de afbrændte transformatorer er endnu ikke klarlagt, men et omfattende og detaljeret måleprogram er sat i gang.

28/10-02 Service i uge 44 og 45

Der foretages halvårsservice på laugets møller i uge 44 og 45.

14/10-02 Overstrøm i landkabel ?

Vindmølleparken standsede idag kl. 8.30, fordi der blev registreret en overstrøm i et af ilandføringskablerne. Københavns Energi undersøgte fejlen nærmere og konstaterede at fejlen lå på et kable til Lynette Fællesskabet. Hele mølleparken bliver snarest muligt indkoblet igen.

27/9-02 Parken stoppes idag

Målinger gennemføres på hele mølleparken idag og møllerne stoppes under arbejdet.

23/8-02 Service på møllerne i uge 35-36

Servicearbejde gennemføres på alle møllerne i uge 35-36. Møllerne stoppes under arbejdet.

13/8-02 Ny transformer installeret i mølle nr. 19

Et par dage hurtigere end planlagt er transformatoren i mølle nr. 19 og mølle nr. 9 nu installeret.

11/7-02 Fejl på transformer i mølle nr. 19

Transformeren på mølle nr. 19 er kortsluttet og den bliver udskiftet i uge 32-33. Fejlen er den samme som tidligere har ramt 6 andre møller bl.a. mølle nr.12 den 19/12-01. Lauget har nu haft 2 fejlramte transformatorer, mens KE Vind ejer de 5 andre fejlramte møller.

3/6-02 Arbejde på målemøller

Den 5. juni planlægges der arbejde på mølle 19 fra cirka 12.00 – 19.30.

Den 6. juni planlægges der arbejde på mølle 16 fra cirka 7.45 – 16.00.

Arbejdet betyder at møllerne standses i det nævnte tidrum.

2/4-02 Helårlig service

Bonus påbegynder i denne uge helårlig service på laugets møller. Eftersynet tager ca. 1-2 dage per. møller og i løbet af 3-4 uger forventes arbejdet færdigt.

4/3-02 Fejl på www.middelgrund.com

Igår og idag her der været fejl på dataopsamlingen som offentliggøres på produktionshjemmesiden www.middelgrund.com. Møllerne køre fint og der er “kun” tale om en fejl i dataopsamlingen. Fejlen er ved at blive rettet. Engang imellem er der fejl i disse on-line værdier. Du kan checke om on-line værdierne er korrekte ved at se om tidsstemplet er korrekt. 

10/1-02 Mølle 12 idrift igen

Ny transformator er installeret i mølle nr. 12 og mandag den 7. januar kunne møllen kobles på nettet igen.

23/8-02 Service på møllerne i uge 35-36

Servicearbejde gennemføres på alle møllerne i uge 35-36. Møllerne stoppes under arbejdet.

13/8-02 Ny transformer installeret i mølle nr. 19

Et par dage hurtigere end planlagt er transformatoren i mølle nr. 19 og mølle nr. 9 nu installeret. 

11/7-02 Fejl på transformer i mølle nr. 19

Transformeren på mølle nr. 19 er kortsluttet og den bliver udskiftet i uge 32-33. Fejlen er den samme som tidligere har ramt 6 andre møller bl.a. mølle nr.12 den 19/12-01. Lauget har nu haft 2 fejlramte transformatorer, mens KE Vind ejer de 5 andre fejlramte møller.

3/6-02 Arbejde på målemøller

Den 5. juni planlægges der arbejde på mølle 19 fra cirka 12.00 – 19.30.

Den 6. juni planlægges der arbejde på mølle 16 fra cirka 7.45 – 16.00.

Arbejdet betyder at møllerne standses i det nævnte tidsrum.

2/4-02 Helårlig service

Bonus påbegynder i denne uge helårlig service på laugets møller. Eftersynet tager ca. 1-2 dage pr. mølle og i løbet af 3-4 uger forventes arbejdet færdigt.

4/3-02 Fejl på www.middelgrund.com

Igår og idag her der været fejl på dataopsamlingen som offentliggøres på produktionshjemmesiden www.middelgrund.com. Møllerne kører fint og der er “kun” tale om en fejl i dataopsamlingen. Fejlen er ved at blive rettet. Engang imellem er der fejl i disse on-line værdier. Du kan checke om on-line værdierne er korrekte ved at se om tidsstemplet er korrekt. 

10/1-02 Mølle 12 idrift igen

Ny transformator er installeret i mølle nr. 12 og mandag den 7. januar kunne møllen kobles på nettet igen.

10/1-02 Mølle 12 idrift igen

Ny transformator er installeret i mølle nr. 12 og mandag den 7. januar kunne møllen kobles på nettet igen.

19/12-01 Fejl på mølle 12

Mølle nr. 12 stoppede den 11. december p.gr.a. en fejl på transformatoren. Der er en kortslutning i transformatoren og det betyder, at den skal skiftes, ligesom det tidligere er sket på mølle 8 og 10. Reparationen planlægges foretaget i uge 2 i 2002.

3/12-01 Rekordproduktion

Vinden vendte tilbage i november og gav den hidtil højste månedsproduktion på 5137 MWh. 

Bonus er nu færdig med mangeludbedringen og møllerne er klar til maksimal produktion i de kommende vindrige måneder.

29/11-01 Målemøller, olieprøver og tryktransducer

I dag monteres der tryktransducer på gearkassens oliefilter på mølle 16, 19 og 20 og der tages olieprøver på nogle af de andre gearkasser. Dette giver nogle timers stop. Mølle 16, 19 og 20 anvendes som målemøller, hvor der opsamles komplet data for alle driftsforhold, belastninger m.v. På mølle 20 måles eksempelvis bølgehøjder. Målemøllerne anvendes også løbende til at afprøve forbedringer på den enkelte mølle, som kan øge driftssikkerheden og produktionen.

31/10-01 Netudfald

Et spændingsdyk på 132 Kv-nettet i København fik idag den 31. oktober kl. 13.34 alle møllerne til at koble ud. I løbet af et par timer forventes alle møllerne at blive genindkoblet.

30/10-01 Mangelgennemgang frem til uge 46

3-4 af laugets møller står i øjeblikket stille i dagtimerne, fordi der arbejdes på dem. Bonus er igang med den afsluttende mangelgennemgang og almindelig service. Se også information under den 30/8-01, hvor arbejdet startede. Møllerne sættes igang om natten så produktionstabet minimeres.

Mølle 1-3, som tilhører KE-Vind, står i øjeblikket stille, fordi felterne i mølle 3 udskiftes.

15/10-01 40 MW kapacitet fra den 16. oktober

Nedgravningen af ilandføringskablerne er afsluttet. Den 15. oktober stoppes mølleparken en time for retableringen af relæbeskyttelsen af 30 KV elnettet. Kl. 18 planlægges nettet afbrudt 4-6 timer, hvor de sidste arbejder kan afsluttes og begge ilandføringskabler kan derefter indkobles igen. Mølleparken har siden den 19. september været neddroslet til 20 MW. Når begge ilandføringskabler indkobles kan mølleparkens fulde effekt på 40 MW igen overføres til land.

11/10-01 Start igen den 11. oktober

Fra morgenstunden er de første møller sat i drift igen. Kommunikationen med møllerne bliver først efterfølgende retableret. I løbet af dagen sættes resten af møllerne i drift med undtagelse af de to-tre stykker som er under mangel gennemgang. Parken blev sat under spænding igår den 10/10, men før idriftsættelse skal møllerne konditioneres i 8-12 timer. Konditioneringen består i, at gear og generator opvarmes, så fugten fra det 10 dage lange driftstop fjernes. 

11/10-01 Udskiftning af felter og transformer 

Mølle 14 og mølle15, som tilhører lauget har haft utætheder i koblingsanlægget. Koblingsanlæggets funktion er at ind- og udkoble møllerne på højspændingsnettet. Koblingsanlægget er et kritisk sted at have fejl, idet møllerne er seriekoblet. Se yderligere under nyheder d. 11-10-01.

8/10-01 Stop den 1-10 oktober

Københavns Energi udkobler hele mølleparken fra den 1-10 oktober, fordi felterne i mølle 10 og mølle 15 skal udskiftes. Arbejdet i mølle 10, som tilhører KE Vind har desværre vist sig at være mere omfattende end beregnet og møllerne forventes derfor først spændingssat onsdag den 10/10.

2/10-01 Lynregistrering den 13. juli

Se nyhederne d 2/10-01

26/9-01 Planlagt stop den 26 september

Hele mølleparken udkobles onsdag den 26 september kl. 9.00 -17.00, idet der skal installeres nye transformere i mølle 8 og 10. Udkoblingen sker af sikkerhedsmæssige hensyn mens der arbejdes i mølle 10.

21/9-01 Flot august produktion

Vindmæssigt blev august 2001 næsten som en normal august, nemlig med et energiindhold på de 69%, som de sidste tyve år har været normen. Laugets møller har produceret 3147 MWh, hvilket er 35% mere end forventet med de aktuelle vindforhold.

18/9-01 Planlagt stop

Københavns Energi oplyser, at hele mølleparken udkobles imorgen den 19. september, idet der skal arbejdes på ilandføringskablet. Kablet udtages kl. 8.00 og genindkobles senest kl. 16.00.

Ilandføringsforbindelsen består af 2 kabler. Der skal arbejdes med en bedre tildækning af begge kabler. Første kabel kobles ud, hvorefter der kan arbejdes på dette kabel. Imens der arbejdes, kan energien overføres via kabel nr. 2. Et ilandføringskabel kan kun overføre 20 MW, hvorfor den samlede effekt fra mølleparken neddrosles til 20 MW i arbejdsperioden. Arbejdet ventes afsluttet den 13. oktober.

10/9-01 kl. 12.45 Mølle 17

Igangsætningen af Mølle 17 afventer en mindre sø. Vindretningen fra NNV kombineret med strømmen har forhindret opstigning til fundamentet. Møllen bliver igangsat så snart vinden og søen falder lidt.

10/9-01 Planlagt stop

Hele mølleparken udkobles et antal timer når transformatoren i mølle 10 afmonteres. Kablerne til resten af mølleparken går gennem M10 og de skal gøres spændingsløse i forbindelse med operationen. Udkoblingen sker formentlig imorgen den 11/9.

30/8 ½-årsservice starter 3. september

Mandag den 3. september starter Bonus med at foretage ½-årsservice på møllerne. Samtidig forbedres oliekølingen og nogle kommunikationskabler udskiftes. Det er aftalt med Bonus ,at arbejdet planlægges så driftstabet minimeres mest muligt. Der er planlagt en udetid på 26 timer pr. mølle. Der startes i M1 og arbejdes sydpå. I løbet af 6 uger kommer alle møllerne gennem eftersynet.

22/8 Driftsbemærkning

Mølle 15 (M15) blev den 5. august sat ud af drift p.gr.a. en utæthed i koblingsanlægget. Desværre er der tale om samme fejl som mølle 14 har haft. Koblingsanlægget er et kritisk sted at have fejl, idet 

møllerne er seriekoblet. Når der opstår fejl på de gennemgående felter i et koblingsanlæg, bliver alle de efterfølgende møller også koblet ud. 

Fejlen betyder at Siemens skal udskifte dele af koblingsanlægget i løbet af efteråret. Om der skal foretages forbyggende udskiftninger på flere møller undersøges i øjeblikket.

M15 blev først sat i drift den 15/8, fordi der samtidig var en temperaturfejl på transformatoren, som krævede detaljeret gennemgang. Transformatoren i M15 viste sig dog at være uskadt. Transformatoren i M8 og M10 er brændt af, og der er sat detaljerede undersøgelser igang for at lokalisere fejlkilden. M8 og M10 tilhører KE-Vind, og i samarbejde med Siemens og Bonus undersøger lauget i øjeblikket, hvordan yderligere driftstop kan minimeres.

Søndag den 19/8 stoppede 7 møller på en netfejl. De blev startet op 

efter ca. 4 timers stilstand.

31/7 Vellykket udskiftning og ingen lynskade

Efter en vellykket udskiftning af enheden i koblingsanlæg i M 14 blev møllerne sat i drift den 28/7-30/7. Siemens undersøger nu hvordan enheden kunne blive utæt. Reparationen bliver dækket under leverandørgarantien. Medlemmer har spurgt om dækning af driftstabet. Lauget har en driftstabsforsikring med 7 karensdage i sommertiden og 12 karensdage i vintertiden. Karensdage betyder at driftstabet ikke dækkes for de første 7 dage, henholdsvis 12 dage.

Møllerne er desuden gennemgået for lynskader og frigivet til drift igen. En industri-PC´er i M 14 blev dog forstyrret, men kunne genetableres over nettet.

Produktionen i juli blev 33% under budgettet, hvilket skyldes den lave vind. Udetiden p.gr.a. reparationen har dog også bidraget til den relativt lave produktion. En trist vindrekord for 2001. I 2001 har har det kun blæst 79% af et normalt vindår. Naturlig Energi fortæller, at det er det ringeste vindår der er registreret siden 1979.

26/7 Det forventes at mølle 14-20 starter igen i løbet af tirsdag den 31-7.

17/7 Defekt enhed i koblingsanlægget planlægges udskiftet i M14. M14-20 kommer derfor til at

stå stille i ca. 7 dage. Vi krydser fingre for at det blæser mindst muligt i reparationsperioden.

13/7 Der er registreret lyn i mølle 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, og 20, hvorfor de automatisk

stopper. De startes først efter en gennemgang af møllerne, hvor lynkort og eventuelle skader

registreres.

Mølle 18 13.02-2014 – 11.03.2014
Tre knækket krøjegear. Har ikke produceret i 30 dage

September 2016

Mølle 15, M16, M17, M18, M20: ½ års service.

Mølle 16: Pitchenkoder fejl. Skabslåge genmonteret.

Mølle 18: 40l hydraulik olie efterfyldt

Mølle 19: Pitchenkoder fejl. Sikring skiftet.

Mølle 20: Ventil 119 og sikring skiftet.

August 2016

Mølle 11: 8 krøjegear og nye motorer monteret. Bremser på motorer justeret. Magnet til pitchlås skiftet.

Mølle 14: 3 krøjegear og 4 nye motorer monteret. Fasebatterier og sikringer skiftet.

Mølle 15: Fasebatterier og sikringer skiftet.

Mølle 16: Relæprint skiftet. Hydraulikslange skiftet.

Mølle 17: Returslange fra drejeunion skiftet.

M19: Pitchventiler skiftet. Kommunikationsprint skiftet. RPM sensor aftasterplade genmonteret. Olie på slæbering afrenset.

M20: CPU print skiftet. Pitch system justeret.

Alle: Vinger efterset og repareret.

Juli 2016

Mølle 12: Fasebatterier og sikringer skiftet.

Mølle 14: Fasebatterier og sikringer skiftet.

Mølle 15: Røgdetektor, fasebatterier og sikringer skiftet. Pitchlås justeret og alle bolte i pitchsystem efterspændt.

Mølle 16: Manglende kommunikation. CPU kort skiftet.

Mølle 18: Røgdetektor i fasebatteriskab skiftet.

Mølle 19: Røgdetektor, fasebatterier og sikringer skiftet.

Mølle 20: Relæprint, encoder og CPU print skiftet.Pitch system justeret.

Alle: Servicekran efterset, testet og renoveret.

Juni 2016

Mølle 12: Tre sikringer til fasebatterier skiftet. Motor til gearoliepumpe skiftet.

Mølle 13: Et manglende krøjegear monteret.

Mølle 14: Slæberingssystem samt hydraulikslanger og ledninger i aksel skiftet.

Mølle 16: Relækort og topcomputer skiftet. 

Mølle 17: Hydraulikslange i tank skiftet.

Mølle18: Temperatur-sensor til gear high speed-leje skiftet. Bolt til pitchlås genmonteret.

Mølle 20: To pitchcylindre skiftet.

Maj 2016

Mølle 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20: Kranservice og montage af ekstra temperatur-vagt for hydrauliksystem.

Mølle 13: Relækort og niveauføler skiftet.

Mølle 14: Et manglende krøjegear monteret.

Mølle 18: O-ring i pitchcylinder skiftet. 140 l hydraulikolie efterfyldt.

April 2016

Mølle 11, 12, 13, 14, 18 og 19: Stort service gennemført. Fasebatterier skiftet.

Mølle 14: Fem krøjegear skiftet. En hydraulikslange og to sikringer skiftet.

Mølle 15: Blæser til transformer skiftet. 

Mølle 17: Fem krøjegear skiftet. Pitchvinkelmåler efterspændt.

Mølle 18: Temperaturføler for gear high speed-leje skiftet.

Marts 2016

Mølle 11: Otte termo-relæer og to kontakter til krøjesystem skiftet.

Mølle 12: Krøjegear m. motor og termo-relæ skiftet.

Mølle 14: En krøjemotor skiftet. Tre termo-relæer og to kontakter til krøjesystem skiftet. Gearoliepumpe skiftet.

Mølle 16: Ledning i aksel skiftet. En hydraulik-slange skiftet i hydrauliktank.

Mølle 17: Fem krøjegear skiftet. Tre hydraulik akkumulatorer i nav skiftet. Termo-relæ til offline oliefilterpumpe skiftet. Gearolie efterfyldt 40 l.

Mølle 15, 16, 17 og 20: Stort service gennemført. Fasebatterier skiftet.

Februar 2016

Mølle 11: Fire krøjegear skiftet. Krøjekrans eftersmurt.

Mølle 14: Termo-relæ i krøjesystem skiftet. Kædepose til nacelle-kran skiftet.

Mølle 15: To hydraulik-slanger skiftet. Fire relæer skiftet.

Mølle 17: Fire krøjegear skiftet. Krøjesystem eftersmurt. Kædepose til nacelle-kran skiftet.

Mølle 18: Gear high speed-temperatursensor skiftet.

Januar 2016

Mølle 11: To krøjegear m. motorer skiftet.

Mølle 14: Pitchcylinder faldet af og genmonteret.

Mølle 15: To sikringer i krøjesystem skiftet.

Mølle 17: Tre krøjegear m. motorer og sikringer skiftet.

Mølle 19: Fire fasebatterier og sikringer skiftet. Temperatur-sensor skiftet. Kobling i gearolie-pumpe skiftet.

Mølle 18: Mølle stoppet pga. høj temperatur for gear high speed-leje. Gear inspiceret af konsulent fra Danmarks Vindmølleforening og ingen fejl fundet. Fejl lokaliseret til temperatur-sensor. Gearolie skiftet, 380 l.

Mølle 20: Topcomputer skiftet.

Du kunne også være interesseret i en af disse:

Driftsbemærkninger index