Hjemmesiden er under ombygning og er ikke helt færdig. Derfor vil du opleve at enkelte links ikke virker. Det kommer de til igen snarest muligt. Har du spørgsmål, skriv da venligst til lauget@middelgrunden.dk. Handelspladsen for vindmølleandele er også lukket under ombygningen. Også den kommer til fungere igen, så snart alt er på plads.

...
Få det hele med ...

Kære andelshavere i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S, et helt særligt år er ved at rinde ud. Først blev interessentskabsmødet udsat og derefter måtte antallet af deltagere til mødet begrænses. Nu ser vi frem til at forsamlingsreglerne bliver slækket og at det igen bliver muligt at mødes til det kommende IS-møde den 22. marts 2021 kl. 19

Få det hele med ...

Middelgrundens Vindmøllelaug er efterhånden blevet fast høringspart over for Energistyrelsen, når det handler om lovforslag og bekendtgørelser vedrørende  energifællesskaber og vedvarende energi. Det er en position, som lauget meget gerne indtager.  I november 2020 har ledelsen udarbejdet et høringssvar vedr.  lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, biobrændstofloven og

Få det hele med ...