Velkommen til Middelgrundens
Vindmøllelaug I/S

Nyheder fra Middelgrundens Vindmøllelaug I/S

Københavns Kommuner inviterer sammen med Grundejernes Investeringsfond, Middelgrundens Vindmøllelaug I/S og Vedvarende Energi til heldagskonference den 18. august 2021. Emnet for konferencen er energifællesskaber og fremtidens grønne energiløsninger. Deltagerne får konkrete værktøjer og eksempler på lokale energifællesskaber, samt hvordan de kan igangsættes. På programmet er Ninna Hedeager Olsen, teknik- og miljøborgmester i København, som sammen

FÅ DET HELE MED ...

Lauget afholdte sit første digitale møde med interessenterne mandag den 22. marts 2021 kl. 19-20. Det var et kortere info-møde på den dato, hvor lauget under normale omstændigheder skulle have afholdt årets IS-møde, der pt. er udsat indtil større forsamlinger kan mødes igen. På info-mødet forklarede teknisk driftsleder Lars Bülow Jørgensen om driften af møllerne

FÅ DET HELE MED ...

Nyhedsbrevet er på vej til alle interessenter i Middelgrunden Vindmøllelaug. Heri skriver ledelsen, at med de nuværende retningslinjer for forsamlinger er det umuligt for Middelgrundens Vindmøllelaug I/S at gennemføre et interessentskabsmøde mandag den 22. marts 2021. Og da reglerne forsamlinger ikke ser ud til at blive lempet i nær fremtid, har ledelsen besluttet at invitere interessenterne til

FÅ DET HELE MED ...

Hjemmesiden er under ombygning og er ikke helt færdig. Derfor vil du opleve at enkelte links ikke virker. Det kommer de til igen snarest muligt. Har du spørgsmål, skriv da venligst til lauget at middelgrunden.dk.   Handelspladsen for vindmølleandele er også lukket under ombygningen. Også den kommer til fungere igen, så snart alt er på

FÅ DET HELE MED ...

Kære andelshavere i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S, et helt særligt år er ved at rinde ud. Først blev interessentskabsmødet udsat og derefter måtte antallet af deltagere til mødet begrænses. Nu ser vi frem til at forsamlingsreglerne bliver slækket og at det igen bliver muligt at mødes til det kommende IS-møde den 22. marts 2021 kl. 19

FÅ DET HELE MED ...

Middelgrundens Vindmøllelaug er efterhånden blevet fast høringspart over for Energistyrelsen, når det handler om lovforslag og bekendtgørelser vedrørende  energifællesskaber og vedvarende energi. Det er en position, som lauget meget gerne indtager.  I november 2020 har ledelsen udarbejdet et høringssvar vedr.  lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, biobrændstofloven og

FÅ DET HELE MED ...

SIDE   [tcb_pagination_current_page] AF [tcb_pagination_total_pages]

Både professionelle fotografer og medlemmer af Middelgrunden Vindmøllelaug har leveret fotos til billedkarussellen på denne forside.

ELPRODUKTION

Se møllernes elproduktion - 
Login er flg: 
Brugernavn: mg
Password: mg2015
PS: Brug evt. browseren Firefox, hvis du ikke kan logge ind.

VÆRD AT VIDE

Telefontid: Torsdage kl. 10-14 på telefon 2117 7170.

DATOER

Kommende ledelsesmøde:
Ikke fastsat endnu
Tilmelding: lauget at middelgrunden.dk
 
Interessentskabsmødet er udsat:
Ny dato annonceres, når det bliver muligt at samles igen.
 
Mølledagen:
Tredje søndag i juni 2022.

MØLLERNES FREMTID

Læs rapporten om repowering

ENGLISH

The story of Middelgrundens Vindmøllelaug was already a good story from the very beginning in 1996, when a group of wind turbine enthusiasts came together to create a new wind turbine guild.
Read the story, the figures and future perspectives here

LINKS

VISITORS SINCE 2003

254.574