Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Bundfradrag hæves

Før sommerferien ventes det, at husstandsmøller på op til 6 kW får lov til at køre efter ”solcelle-ordningen”. Dermed får el-måleren hos møllens ejer lov at køre baglæns i blæsende perioder, så den vindproducerede el kan lagres i el-nettet og tages tilbage, når møllen ikke producerer.
Ordningen foreligger i et lovforslag ligesom forslaget om at hæve bundfradraget for vindmølleandele til 7000 kr. Sammen blev de to forslag sendt til godkendelse i EU, før det gik op for embedsmændene, at kun fradrags-forslaget skulle EU-godkendes, da måler-forslaget handler om privatforbrug.
Derfor er forslaget om at lade elmåleren køre frem og tilbage nu trukket tilbage fra EU, og ifølge økonomirådgiver Jørn Larsen, Danmarks Vindmølleforening, er det forventningen, at det vedtages i Folketinget før sommerferien i år.
(Kilde: Naturlig Energi, 9. marts 2010).