Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Overdragelse

Overdragelseskontrakten anvendes, når du ønsker at forære eller sælge dine andele til familiemedlemmer eller til andre. Det koster et gebyr på 400 kroner at overdrage en el. flere andele, og det er den nye ejer, som betaler gebyret. Gebyret er pr. overdragelseskontrakt og gælder for alle slags overdragelser, altså også i forbindelse med dødsboer og overdragelse til en arving eller ægtefælle. Hvis gebyret ikke bliver indbetalt til lauget, gælder handlen ikke.

Overdragelse/salg af andele foregår hele året, men vær opmærksom på, at overdragelsesdatoen er den 1. april, fordi det er tidspunktet for en eventuel udlodning. Hvis nye ejer af andelen skal have en eventuel udlodning udbetalt ved den førstkommende 1. april, vil vi meget gerne have overdragelsen ved udgangen af januar.

Køb og salg foregår via ”handelsplads” på hjemmesiden. Her kan køber og sælger komme i kontakt med hinanden ved at køber eller sælger skriver deres e-mail eller telefonnummer, antal på andele og evt. pris, og herefter kontakter hinanden.

Køber og sælger udfylder og underskriver overdragelseskontrakten, som findes her nederst på siden. Herefter sendes kontrakten til bogholderiet. Når salget er godkendt af lauget og gebyret modtaget, får køber og sælger en skriftlige accept af salget og sidenhen en kopi af overdragelseskontrakten. Sælger sender selv det/de originale andelsbevis(er) til den nye ejer, hvis vedkommende stadig har beviset. Beviset har ingen værdi, det er alene registreringen i databasen, som afgør ejerskabet af andelene. Samtidig betaler køber for andelen(e).

Ved dødsfald skal andelene også overdrages og i den forbindelse skal en kopi af skifteretsattesten indsendes sammen med overdragelseskontrakten - se link nedenfor. Er man bobestyrer, skal der indsendes fuldmagter fra de øvrige arvinger, hvorefter bobestyreren kan overdrage eller sælge afdødes andele.

Børnevindmøllen -  i nyhedsbrevet fra marts 2014 er omtalt et projekt om at etablere en børnevindmølle i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S. Den omtalte overdragelseskontrakt findes via linket nederst på denne side og det er muligt at overdrage allerede nu.

Klik her for at se og printe overdragelseskontrakten

Klik her for at se og printe overdragelseskontrakten vedr. børnevindmøllen