Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Vil du købe andele i nye vindmøller?

Hvis du var med til interessentskabsmødet den 27. marts 2019, ved du sikkert allerede, at laugets vil udsende en spørgeskemaundersøgelse til alle interessenter om, hvem der er interesseret i at købe andele, hvis der opsættes nye vindmøller på Middelgrunden? Undersøgelsen bliver udsendt nu i en mail til dig og vi vil virkelig sætte stor pris på, hvis du vil bruge 2 minutter på at svare ja, nej eller ved ikke.

Til jer, som ikke havde mulighed for at deltage, følger her forklaringen på, hvorfor vi stiller det spørgsmål.

Siden nytår har vi drøftet fremtidsperspektiver for vindmølleparken med HOFOR, som nu ejer de nordlige 10 møller. Det vil sige, at de nordlige vindmøller er overdraget til et selskab, der er ejet af Københavns Kommune.

Samme har vi nedsat en arbejdsgruppe, der skal belyse forskellige mulige veje at gå. Vi arbejder med tre scenarier:

1.       Nedtagning af vindmølleparken ved koncessionens udløb.

2.       Renovering af de eksisterende vindmøller.

3.       En såkaldt repowering af parken, dvs. opsætning af nye vindmøller på de eksisterende fundamenter.

Vi er ikke kommet til vejs ende med drøftelserne, men vi bliver nok nødt til i juni måned i år at tage stilling til de indledende undersøgelser af muligheden for repowering. Det betyder, at der skal forhandles et grundlag på plads om finansiering, tidshorisont m.m., forinden vi siger ja til at foretage undersøgelserne.

Og her er det, at vi rigtig gerne vil vide, om der er interesse for at købe andele i nye vindmøller blandt jer i lauget.

Energistyrelsen skal også sige ja til, at der gennemføres sådanne undersøgelser, fordi vi i en sådan situation formentlig skal gøre brug af midler, der efter styrelsens krav er henlagt til nedtagning af vindmøllerne.

Som situationen er lige nu, så forventer vi at kunne have forhandlet forholdene på plads i juni i år.

Vi skal også have belyst laugets fremtid. Hvad sker der med lauget, og hvordan er vores interesser som interessenter varetaget i de forskellige scenarier?

Det er væsentlige emner for os alle og vi har meddelt HOFOR, at vi er nødt til også at have de retlige forhold belyst, før vi kan sige endeligt ja til at deltage i de indledende undersøgelser om repowering. 

Hvis der er beslutninger, som skal træffes af generalforsamlingen, vil vi indkalde alle interessenter til en ekstraordinær generalforsamling.

Venlig hilsen fra ledelsen.