Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Mølle nummer 11 står stille

Vindmølle nr. 11 har været stoppet siden den 3. oktober på grund af et defekt hovedleje. Ved undersøgelse af fejlårsagen har man fundet, at hovedlejet har forskubbet sig på akslen, og at inderringen af lejet er revnet. Muligheder for at foretage en udskiftning er ved at blive undersøgt.