Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Mølleparkens fremtid

På de sidste generalforsamlinger har vi drøftet mølleparkens fremtid. Da lauget ikke er den eneste, som ejer vindmøller på Middelgrunden, så har vi taget kontakt med Ørsted, der ejer de 10 nordlige vindmøller.

Siden sidste generalforsamling har vi haft positive drøftelse med Ørsted om parkens fremtid, og det forventes, at vi vil kunne nå til enighed om en fælles vision for Middelgrundens vindmøller. Så snart vi har nyt, vil vi vende tilbage om dette.

28. juni 2018 – laugets ledelse