Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Derfor stod møllerne stille

Strømmen til alle laugets vindmøller er nu tilsluttet igen, og 7 møller er sat i drift. Der arbejdes på at sætte de sidste 3 i drift.

Desværre har fejlen i 30kV-afbryderen i mølle14 forårsaget skader på styringsprint og relæer i flere møller, dette er årsagen til, at alle møllerne ikke umiddelbart kunne idriftsættes.

Igennem hele forløbet med reparation af 30kV-afbryderne i mølle 11 og mølle14, udskiftning af transformeren i mølle 13, montage af en ny 30kV-afbryder i mølle 20 og idriftsættelsen, har vi være begrænset af, at det i flere perioder ikke har været muligt at komme ud til møllerne på grund af vejret. Nu er vi ved at være igennem det, og kan se frem til at forsætte driften på normal vis.

Sådan skrev vi om møllerne den 22/2-2018:

Udskiftningen af 30kV-transformatoren i mølle 13 forløb planmæssigt fredag den 23/2-2018 med assistance fra Krangården og et kranskib fra SSE. Platformene er genetableret i M13 og transformatoren skal tilkobles. 30kV-afbryderen og transformatoren i mølle 11 blev også tilsluttet fredag den 23/2.

Der bliver arbejdet med at få gang i møllerne startende fra mølle 11, men desværre har det vist sig, at der er flere skader på styringerne m.m. efter fejlen i 30kV-afbryderen i mølle 14, hvilket har betydet at møllerne ikke er kommet i gang endnu. Der er tilsluttet strøm til mølle 12 fra M11, og affugtning af M12 er i gang.

Desværre er vejret ikke med os i denne periode. Vi holder nøje øje med vejret og tager ud til møllerne, når det er muligt, for at få dem sat i gang så hurtigt som muligt.
Der skal monteres en ny 30kV-afbryder i mølle 20, da vi har brugt dele herfra til at reparere 30kV-afbryderne i M11 og M14.
 

Hvis du vil læse mere om skaden og reparationen, kan du finde en tidligere artikel ved at gå tilbage i forside-historierne - tryk på side 2 nede under artiklerne.