Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Interessentskabsmøde den 21. marts 2018

Vi håber, at I alle har modtaget nyhedsbrevet med indkaldelsen til interessentskabsmødet onsdag den 21. marts kl.19, for det blev udsendt i slutningen af februar med post og et par dage senere digitalt - ellers kommer indkaldelsen nederst på siden her. Hvis I ikke har mulighed for at deltage, kan I efterfølgende læse referatet med formandens beretning her på hjemmesiden. 

Nyhedsbrevet indeholder også lidt information om fremtiden for laugets møller, som nærmer sig de 20 år. I løbet af foråret kommer der mere klarhed over de løsningsmodeller, som laugets ledelse arbejder med i øjeblikket i samarbejde med blandt andre Energistyrelsen og Ørsted, som ejer de 10 nordlige møller. Energistyrelsen har samtidigt stillet et krav om, at Middelgrundens Vindmøllelaug I/S har råd til en nedtagning af møller og fundamenter, derfor er henlæggelserne en stor post i regnskabet. I kan finde hele regnskabet under menupunktet 'årsrapport'.

Sammen med nyhedsbrevet udsendte vi også information om skattetallene til selvangivelsen. Tallene ligger også her på hjemmesiden under menupunktet 'skat'. Ledelsen har valgt at udsende et fælles servicebrev, således at interessenterne selv skal gange beløbet med antallet af ejede andele. Lauget sparer et pænt beløb i forhold til udsendelsen af de individuelle servicebrev, som tidligere blev udsendt, derfor håber ledelsen at det nye brev bliver en god erstatning.

 

Dagsorden til I/S-møde den 21. marts 2018:
 
1. Valg af dirigent
 
2. Valg af referent og stemmetællere
 
3. Ledelsens beretning samt orientering om driften
 
4. Regnskab og budget
 
5. Indkomne forslag: Intet modtaget
Pause med kaffe, te og kage
6. Valg af ledelse i lige år:
Erik Christiansen og Hanne Vibeke Moltke er på valg og genopstiller
 
Valg af to suppleanter:
Hans Ove Dyhring og Alfred Christensen genopstiller som suppleanter
 
7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant
Jørn Rasmussen og Johan Gaunitz modtager genvalg som interne revisorer. Jens Anker Hansen modtager genvalg som revisorsuppleant.
 
8. Eventuelt