Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Kom til konference om den forbrugerejede forsyningssektor

Kooperationen, Middelgrundens Vindmøllelaug I/S, Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme inviterer til forsyningskonference den 21. marts 2018.

 
Tema: Fremtidens demokratiske fællesskaber
Konferencen sætter fokus på den forbrugerejede forsyningssektor og hvorfor denne er vigtig for vores fælles fremtid. Du kan læse mere på Kooperationens hjemmeside: http://kooperationen.dk/faellesskaber/forsyningskonference/.
 
 
Tid og sted
Konferencen finder sted onsdag den 21. marts 2018 kl. 10.00 til 16.00, Folketinget - Fællessalen, 1240 Kbh. K.
 
Gratis deltagelse
Deltagelse er gratis for såvel medlemmer som ikke-medlemmer. 
Ved manglende afbud ved udeblivelse opkræves dog et gebyr herfor på kr. 500.
 
Tilmelding& frist
Tilmelding er nødvendig og fristen er fredag den 16. marts 2018.
Du kan tilmelde dig Kooperationens hjemmeside:http://kooperationen.dk/faellesskaber/forsyningskonference/
 
For yderligere information kontakt Elsa Brander 33 55 77 44 / eb@kooperationen.dk eller Dorthe Rasmussen, Danske Vandværker dr@danskevv.dk