Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Konference om fællesskaber, forbrugereje og demokratisk deltagelse

Der bliver afholdt en stor konference i Fællessalen på Christiansborg den 14. marts 2017 om, hvorfor det forbrugerejede er en god forretning. Se hele programmet på Kooperationens hjemmeside. Deltagelse er gratis.

Med denne konference er der fokus på spørgsmålet, om den forbrugerejede og kommunalejede forsyningssektor er en så dårlig forretning, som McKinsey og regeringen påstår. Vi vil også forholde os kritisk til regeringens udsagn om, at en effektivisering af forsyningssektoren vil give borgerne større forsyningssikkerhed, renere vand, billigere (vind)energi og varme samt en højere miljøbeskyttelse.

Konference består dels af tværgående faglige indlæg om forsyningssektoren i Danmark og dels af paneldebat fra organisationer, tænketanke, folkeejede og forbrugerejede forsyningsvirksomheder og regeringens energi- og klimaordførere.