Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Udlodninger gennem alle årene

Nyhedsbrevet fra marts 2015 indeholdt et diagram med de årlige udlodninger siden 2001.En del andelshavere har siden ønsket at få en opgørelse over de præcise beløb, som er blevet udbetalt fra el-salget gennem årene, derfor har vi udarbejdet denne opgørelse, som viser alle tallene fra 2001 til og el-salget i 2015.  

I diagrammet fra 2015 fremgik det, at andelsprisen på 4250 kroner var tilbagebetalt i 2010. Diagrammet findes på side 10 i nyhedsbrevet, som også ligger her på hjemmesiden. I teksten i tilknytning til diagrammet er det præciseret, at andele i modsætning til aktier vil falde i værdi, fordi møllerne bliver ældre og kræver mere vedligehold, og det betyder også at udlodningen falder, fordi indtægten primært bliver brugt til møllevedligehold.