Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


El-prisen er en udfordring for vindmøllelaugene

På interessentskabsmødet den 30. marts i Rysensteens Bycenter var formand Erik Christiansen både meget glad, fordi de ti vindmøller har produceret formidabelt meget i 2015, men også oprørt, fordi el-priserne er katastrofalt lave. Det fik han blandt andet til i sin beretning, at sende en opfordring videre til politikerne:
"Det er en katastrofal situation for mange borgere, der er indtrådt som interessenter i almindelige vindmøllelaug. Her er det hr. og fru Olsen, som har spenderet en del af deres opsparing på investering i en energiforsyning, som energi- og miljømæssigt kommer alle i det danske samfund til gode, og hvis initiativ har været en grundlæggende forudsætning for opblomstringen af et dansk industrieventyr omkring vindmøller, og som har skabt beundring i mange lande. Sammenligner vi med støtten til landbruget, hvor støtten typisk kommer enkeltproducenter til gode, og hvor støtten typisk hentes over skattebilletten, så har vi med de folkeejede vindmøller en situation, hvor en nedgangstur rammer mange flere almindelige borgere".

Hele beretningen og referatet fra interessentskabsmødet kan læses her på hjemmesiden under 'møder og referater'.

samtaler under pausen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var gang i samtalerne under pausen og mange fik spurgt til møllernes fremtid, som også var et af temaerne i formandens beretning.