Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Servicebrevene er nu udsendt

Forhåbentlig har alle andelshavere modtaget servicebrevet for 2015 med posten. I hvert fald har rigtig mange reageret med rettelser til deres adresse, konto eller e-mail. Administrationen har dog fået en pæn bunke breve retur og hvis du mangler dit brev, måske fordi du er flyttet indenfor det seneste år, må du meget gerne sende din nye adresse til lauget@middelgrunden.dk så du kan få dit brev tilsendt eller udleveret ved IS-mødet den 30. marts 2016.