Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Skattetal finder du på hjemmesiden

Har du brug for oplysninger til din selvangivelse, finder du dem her på hjemmesiden under menupunktet 'Skat'.

Du får oplysninger om dine andele i Middelgrundens Vindmøllelaug tilsendt i et servicebrev, som kommer til dig i midten af marts. Brevet indeholder også nyhedsbrevet med indkaldelsen til årets interessentskabsmøde onsdag den 30. marts 2016. Årsrapporten ligger her på hjemmesiden.