Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Vindmølle 19 får skiftet akslen

 I denne uge får mølle 19 skiftet akslen, hvilket er en noget spetakulær operation, fordi der skal sejles en kæmpekran ud til møllerne, for at klare arbejdet. Så snart vi har billeder fra arbejdet med møllen, kommer de på hjemmesiden. Onsdag morgen er status, at rotoren er taget ned og ligger på prammen. Den gamle hovedaksel er taget ned og den nye er sat op. På grund af højere vindhastigheder blev opsætning af rotoren udskudt og som det ser ud nu, vil vindhastigheden falde på torsdag og så kan rotoren sættes op igen.