Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Andelshaverne bakkende forslag op om en årlig udlodning

Andelshaverne var hurtige til at bakke ledelsens forslag op om, at udlodningen af el-salget reduceres til en enkelt gang om året, således at det kun sker 1. april fremover og ikke længere både 1. april og 1. oktober.

Et andet emne, som formand Erik Christiansen ønskede andelshavernes holdning til, var mølledagen, som ikke længere er så velbesøgt af andelshaverne. Der var dog ingen tvivl i salen om, at muligheden for at besøge møllerne skal bevares.

Referatet fra mødet bliver skrevet nu og kommer her på hjemmesiden efter Påske. (Skrevet 28. marts 2015)