Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Børnenes vindmølle

Det bliver nu muligt at forære sine børnebørn en vindmølleandel. På interessentskabsmødet den 27. marts foreslog ledelsen, at Middelgrundens Vindmøllelaug lader mølle 20 overgår til interessenternes børn, børnebørn, oldebørn eller andre børn. Forudsætningen for at det kan lade sig gøre er, at 4.050 andele bliver overdraget til børnene.
Stemningen var positiv overfor forslaget på interessentskabsmødet og interesserede kan læse mere i nyhedsbrevet fra marts 2014 om alle detaljer om børnevindmøllen. Selve overdragelseskontrakten findes i menuen under 'Overdragelse' eller her i dette link.