Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Afgørelse ved Kolding Byret

Kolding Byret har i maj 2013 frikendt DONG for projekteringsansvar i transformersagen. Byretten finder, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at pålægge DONG et selvstændigt ansvar for transformernedbruddene. Efter samtale med vores advokat er dommen anket til Vestre Landsret.

Voldgiftssagen mod NKT/Siemens om samme emne verserer fortsat, og det forventes at den sag afsluttes i efteråret 2013.