Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Nye forsikringsforhold

Efter grundig overvejelse og dialog med vores forsikringsselskab, har Middelgrundens Vindmøllelaug indgået en ny forsikringsaftale. Dette medfører, at vi har halveret årspræmien. Udefra kommende skader på møllerne, driftstab og ansvar er fortsat dækket. Derimod er indefra kommende skader ikke længere dækket. Med møllernes alder er det tvivlsomt, om sådanne skader ville blive dækket, hvis den tidligere maskinskadeforsikring fortsat skulle være gældende. Dette har været drøftet på både ledelses- og IS møder, og vi har derfor valgt, at reducere forsikringen, således at den ikke længere indeholder maskinskadedelen.