Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


REScoop møde i Amsterdam

D. 1.-2. marts stod der igen vedvarende energi og kooperativer på dagsordenen, da der blev afholdt endnu et REScoop møde. Denne gang dannede Amsterdam rammen om de mange erfaringsudvekslinger og diskussioner. En ting stod efter mødet klart: Vi gør det godt i Danmark. Vi er et samfund, som har den kooperative tankegang som 'refleks', som nogen kaldte det. Derudover har vi en lovgivning som fremmer såvel vedvarende energi som laugs- og foreningsdannelse. Vi er i Middelgrunden stolte af, at blive fremhævet som det gode eksempel i europæisk sammenhæng, og mener at det kun er på sin plads, at vi bruger den erfaring såvel i Europa som herhjemme, så der kan komme flere energikooperativer på landskortet.

Læs mere om REScoop her