Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


2011 var et prøvelsernes år

På Middelgrundens Vindmøllelaugs interessentskabsmøde den 28. marts 2012 karakteriserede formand Erik Christiansen det forgangne år, som 'et prøvelsernes år' fordi møllerne krævede mere service end forventet.
2011 var dog også et år, hvor lauget var i venteposition både på grund af det netop afsluttede energiforlig og fordi en afgørelse på transformersagen nærmede sig.
Læs hele Erik Christiansens beretning her eller find den sammen med referatet fra IS-mødet i menuen under 'møder og referater' (skrevet 11. april 2012).