Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Genudbetaling af afkast

172 andelshavere fik ikke udbetalt afkastet fra 1. halvår af 2011. Årsagen er at de enten har skiftet bank, registrerings- eller kontonummer i det forløbne halvår og ikke selv har fået det rettet via hjemmesiden eller på anden måde gjort sekretariatet opmærksom på ændringen.
For deres vedkommende sker genudbetalingen først, når administrationen har modtaget de nye oplysninger. En del andelshaver har svaret på mail eller brev med deres nye oplysninger og de får afkastet genudbetalt i løbet af kort tid. 
De øvrige andelshavere vil få afkastet udbetalt løbende, efterhånden som deres ændringer bliver registreret hos administrationen (skrevet 25. oktober 2011).