Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Genudbetaling af afkast sker lige nu

Omkring 200 andelshavere fik ikke udbetalt afkastet fra 2. halvår af 2010, fordi de enten har skiftet bank, registrerings- eller kontonummer i det forløbne halvår og ikke gjort opmærksom på ændringen.
For deres vedkommende sker genudbetalingen først, når administrationen har modtaget de nye oplysninger. Halvdelen af disse andelshavere har svaret på mail eller brev med deres nye oplysninger og får nu afkastet genudbetalt i disse dage. 
De øvrige godt 100 andelshavere vil få afkastet udbetalt løbende, efterhånden som deres ændringer bliver registreret hos administrationen. (Skrevet 11. maj 2011).