Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Skattefrit fradrag på 7000 kroner er vedtaget

Den længe ventede forhøjelse af skattefradrag for ejere af vindmølleandele er endelig en realitet. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven vedrørende investering i vedvarende energi blev vedtaget den 21. december 2010 og har virkning fra den 1. januar 2010.

Den ændringer som får betydning for ejere af vindmølleandele er forhøjelsen af bundgrænsen for skematiske ordning fra 3.000 kroner til 7.000 kroner. Det betyder, at private kan eje flere andele end hidtil, fordi de først vil blive beskattet af den indkomst der ligger over 7.000 kroner.

Loven indeholder også en udvidelse af den skematiske ordning for opgørelse af vindmølleindkomst, så den også kommer til at gælde indkomst fra alle former for vedvarende energianlæg.

Loven har baggrund i den energipolitiske aftale tilbage i 2008, som indholdt en forhøjelse af bundgrænsen i den skematisk ordning fra 3.000 kroner til 7.000 kroner. Baggrunden for aftalen var et ønske om at tilskynde private til at investere i vedvarende energianlæg.

Hele forslaget kan læses på Retsinformations hjemmeside: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135242
(Skrevet 7. januar 2011).