Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Intet afkast på kontoen

Den 1. oktober blev den første udbetaling af afkast fra produktionen af elektricitet i 2010 udbetalt og indsat på andelshavernes konti. 
Beløbet er 170 kroner pr. andel.

De andelshavere, som ikke har modtaget pengene på deres konti, har formodentlig fået nyt registrerings- eller kontonummer og  bedes derfor rette oplysningerne her på hjemmesiden under "ændring af oplysninger".

Oplysninger til brug for selvangivelsen 2010 bliver udsendt i forbindelse med indkaldelse til interessentskabsmødet, der i 2011 bliver afholdt den 29. marts i DSBs kursuslokaler ved Østerport. (Skrevet 8. oktober 2010).