Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Isen har fjernet stiger og lejdere

13.01.11

Det tidlige og hårde vintervejr har været medvirkende til, at der mangler stiger ved flere af møllerne.

Hvidovre er fuldtegnet

27.04.10

De 10.700 andele i Hvidovre Vindmøllelaug er nu solgt og endnu et folkeejet vindmølleprojekt er fuldendt.

Fokus på vindmøllers økonomi

12.04.10

EMD International har udsendt en rapport med titlen Vindmøllers økonomi 2007-2009 og heri fremgår det, at vindmøller er blevet væsentligt dyrere fra 2003-2009 pr. installeret MW. Samtidig er energiproduktionen også steget grundet større navhøjder og større rotordiameter pr. MV.

Ingen monopile fundamenter på Middelgrunden

07.04.10

I følge en artikel i "Ingeniøren" den 6. april 2010 er der sket en fejlkonstruktion i stort set alle monopile havmøllefundamenter. Middelgrundens Vindmøllelaug har ikke den slags fundamenter, møllerne har betonfundamenter, der står på havbunden og opdagelsen får derfor ingen konsekvenser for lauget.

Debat og afstemning på interessentskabsmødet

26.03.10

Middelgrundens Vindmøllelaug fik sine 150.000 kroner tilbage fra Hvidovre Vindmøllelaug på interessentskabsmødet den 24. marts 2010 og hermed var grundlaget  på plads i forhold til bestyrelsens forslag om at udlåne beløbet endnu en gang til et nyt laug.