Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Genudbetaling af afkast sker lige nu

11.05.11

Omkring 200 andelshavere fik ikke udbetalt afkastet fra 2. halvår af 2010, fordi de enten har skiftet bank, registrerings- eller kontonummer i det forløbne halvår og ikke gjort opmærksom på ændringen.

Isen har fjernet stiger og lejdere

13.01.11

Det tidlige og hårde vintervejr har været medvirkende til, at der mangler stiger ved flere af møllerne.

Hvidovre er fuldtegnet

27.04.10

De 10.700 andele i Hvidovre Vindmøllelaug er nu solgt og endnu et folkeejet vindmølleprojekt er fuldendt.

Fokus på vindmøllers økonomi

12.04.10

EMD International har udsendt en rapport med titlen Vindmøllers økonomi 2007-2009 og heri fremgår det, at vindmøller er blevet væsentligt dyrere fra 2003-2009 pr. installeret MW. Samtidig er energiproduktionen også steget grundet større navhøjder og større rotordiameter pr. MV.

Ingen monopile fundamenter på Middelgrunden

07.04.10

I følge en artikel i "Ingeniøren" den 6. april 2010 er der sket en fejlkonstruktion i stort set alle monopile havmøllefundamenter. Middelgrundens Vindmøllelaug har ikke den slags fundamenter, møllerne har betonfundamenter, der står på havbunden og opdagelsen får derfor ingen konsekvenser for lauget.