Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Fik du ikke et spørgeskema vedr. nye vindmølleandele?

02.05.19

Som du kan læse i den nedenstående nyhed, har lauget lige udsendt et spørgeskema til alle interessenter med e-mailadresse. Hvis du af en eller anden grund ikke modtog mailen sidste fredag den 26. april, hører vi meget gerne fra dig.

Vil du købe andele i nye vindmøller?

11.04.19

Hvis du var med til interessentskabsmødet den 27. marts 2019, ved du sikkert allerede, at laugets vil udsende en spørgeskemaundersøgelse til alle interessenter om, hvem der er interesseret i at købe andele, hvis der opsættes nye vindmøller på Middelgrunden?

Fejl i e-mailadresser betyder at nogle ikke fik nyhedsbrevet

07.03.19

 Vi ved, at en del af jer desværre ikke fik en hilsen fra lauget med links til nyhedsbrev, skattetal og regnskab, fordi vi har fået en del fejlmeldinger retur.

Hør mere om møllerne og fremtiden

17.01.19

Husk at der er interessentskabsmøde i Kursuscenter Rysensteen, Rysensteensgade 3, 1564 Kbh. onsdag den 27. marts 2019 kl.19, hvor du kan høre mere om driften af møllerne i det forgangne år. Indkaldelsen kommer med nyhedsbrevet, som bliver udsendt digitalt til alle interessenter senest 14 dage før mødet.

Mølle nummer 11 står stille

16.10.18

Vindmølle nr. 11 har været stoppet siden den 3. oktober på grund af et defekt hovedleje. Ved undersøgelse af fejlårsagen har man fundet, at hovedlejet har forskubbet sig på akslen, og at inderringen af lejet er revnet.

Mølleparkens fremtid

28.06.18

På de sidste generalforsamlinger har vi drøftet mølleparkens fremtid. Da lauget ikke er den eneste, som ejer vindmøller på Middelgrunden, så har vi taget kontakt med Ørsted, der ejer de 10 nordlige vindmøller.