Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Interessentskabsmødet er fastsat til 28. marts 2012

15.09.11

Interessentskabsmødet i Middelgrundens Vindmøllelaug bliver afholdt den 28. marts 2012. Stedet bliver igen DSBs kursuslokaler ved Østerport station og indskrivningen vil traditionen tro starte klokken 18.00. De øvrige detaljer vil blive rundsendt sammen med nyhedsbrevet i marts 2012.

Stor spørgelyst ved interessentskabsmødet

23.03.11

Igår aftes tirsdag den 29. marts blev årets interessentskabsmøde afholdt  i DSB Kursuscenter Østerport  og i løbet af aftenen fik en række andelshavere svar på deres spørgsmål.

Tallene til selvangivelsen er klar

25.02.11

Servicebrevet til alle andelshavere er på vej til trykkeriet og det samme er nyhedsbrevet og årsregnskabet.

Bliv vindmølleejer i Århus Bugt

19.01.11

Vær med i visionen om at bygge 20 vindmøller midt i Århus Bugt. Du kan blive direkte medejer ved at tegne andele via Vindmøllelaug Århus Bugt I/S. Planen om de 20 vindmøller er en del af et enestående samarbejde mellem elselskaberne rundt omkring Århus Bugt og Vindmøllelaug Århus Bugt.

Skattefrit fradrag på 7000 kroner er vedtaget

08.10.10

Den længe ventede forhøjelse af skattefradrag for ejere af vindmølleandele er endelig en realitet. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven vedrørende investering i vedvarende energi blev vedtaget den 21. december 2010 og har virkning fra den 1. januar 2010.

Intet afkast på kontoen

21.09.10

Den 1. oktober blev den første udbetaling af afkast fra produktionen af elektricitet i 2010 udbetalt og indsat på andelshavernes konti. 
Beløbet er 170 kroner pr. andel.