Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Hør mere om møllerne og fremtiden

17.01.19

Husk at der er interessentskabsmøde i Kursuscenter Rysensteen, Rysensteensgade 3, 1564 Kbh. onsdag den 27. marts 2019 kl.19, hvor du kan høre mere om driften af møllerne i det forgangne år. Indkaldelsen kommer med nyhedsbrevet, som bliver udsendt digitalt til alle interessenter senest 14 dage før mødet.

Mølle nummer 11 står stille

16.10.18

Vindmølle nr. 11 har været stoppet siden den 3. oktober på grund af et defekt hovedleje. Ved undersøgelse af fejlårsagen har man fundet, at hovedlejet har forskubbet sig på akslen, og at inderringen af lejet er revnet.

Mølleparkens fremtid

28.06.18

På de sidste generalforsamlinger har vi drøftet mølleparkens fremtid. Da lauget ikke er den eneste, som ejer vindmøller på Middelgrunden, så har vi taget kontakt med Ørsted, der ejer de 10 nordlige vindmøller.

God mølledag med udfordringer

21.06.18

Der var en vis spænding forbundet med årets mølledag i takt med at den 17. juni nærmede sig, for vejrmeldingen forudsagde torden og regn, og laugets kontakt i rederiet fraråder opstigning i møllerne, hvis tordenvejret er indenfor en radius af 70 km. Heldigvis fik H.C.

Derfor stod møllerne stille

05.03.18

Strømmen til alle laugets vindmøller er nu tilsluttet igen, og 7 møller er sat i drift. Der arbejdes på at sætte de sidste 3 i drift.

Reparationerne er afsluttet nu - opdateret 23/2-18

17.01.18

Strømmen til vores 10 møller på Middelgrunden har været afbrudt siden den 11/1. Dette skyldes en netfejl og efterfølgende skader på 30kV afbryderne i M11 og M14. Desuden er 30kV transformeren brændt af i M13.