Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Nyt om Trafosagen

08.29.13

Laugets bestyrelse valgte efter afgørelsen i Kolding Byret at anke tranformersagen til landsretten. Baggrunden er dels, at der kan komme nye beviser i den sideløbende voldgifttssag,  som endnu ikke er afgjort, men også at bestyrelsen ikke er klar til at kaste håndklædet i ringen.

Brand i DONGs mølle

07.09.13

Den 14. juni midt på dagen, udbrød der brand i DONGs mølle 10. Da møllen har samlingsinstallationer for hele parken, betød det at alle møllerne, herunder laugets, stod stille hen over weekenden. Tirsdag d. 18. kørte laugets møller igen.

Årsagen til branden var et transformernedbrud. Ingen kom noget til ved branden.  

Afgørelse ved Kolding Byret

07.09.13

Kolding Byret har i maj 2013 frikendt DONG for projekteringsansvar i transformersagen. Byretten finder, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at pålægge DONG et selvstændigt ansvar for transformernedbruddene. Efter samtale med vores advokat er dommen anket til Vestre Landsret.

Nye forsikringsforhold

04.16.13

Efter grundig overvejelse og dialog med vores forsikringsselskab, har Middelgrundens Vindmøllelaug indgået en ny forsikringsaftale. Dette medfører, at vi har halveret årspræmien. Udefra kommende skader på møllerne, driftstab og ansvar er fortsat dækket.

Farewell Stefan Naef

08.19.11

Middelgrunden Wind Turbine Cooperative has lost a very valued person. Stefan Naef died in a traffic accident on Sunday August 14th 2011. The funeral was in Kristkirken at Enghave Plads August 26th.

Publications and articles

12.05.09

Many articles and reports about the Middelgrunden Wind Turbine Cooperation has been published and some of them are awaible here:

Middelgrunden Offshore Wind farm - A popular Initiative
Published by CEEO, 2003