Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Årsrapport

Partner Revision har siden 2003 gennemgået årsrapporten for Middelgrundens Vindmøllelaug I/S og i rapporterne kan man få et billede af interessentskabets aktiver og passiver, af den finansielle situation og resultatet.

Årsrappport for 2019
Årsrapport for 2018
Årsrapport for 2017
Årsrapport for 2016
Årsrapport for 2015
Årsrapport for 2014
Årsrapport for 2013
Årsrapport for 2012
Årsrapport for 2011
Årsrapport for 2010
Årsrapport for 2009

Regnskaberne er fra det pågældende produktionsår, selvom nedenstående pdf'er er navngivet efter det år, regnskabet er blevet præsenteret.
Årsrapport for 2008
Årsrapport for 2007
Årsrapport for 2006
Årsrapport for 2005
Årsrapport for 2004
Årsrapport for 2003
Årsrapport for 2002