Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Skattemæssige oplysninger for året 2019

Igen i år udsender Middelgrundens Vindmøllelaug I/S skattetallene for produktionsåret 2019 til alle interessenter.

Det afløser det individuelle servicebrev, som lauget tidligere har udsendte. At vi kan udsende samme dokument digitalt til alle, sparer lauget for en stor udgift til administration, postudbringning, og CO2 på papirforbruget.

Nedenstående tal udsendes til alle interessenter: 

Bruger du skematisk regel, er nøgletallene for 2019:
Elsalg pr. andel inkl. renter: 314 kroner.
Renteindtægter opgives ikke længere, de er indregnet i elsalget.

For at finde din indkomst, ganger du antallet af dine andele med 314 kroner.

Hvis det samlede el-salg fra dine vindmølleandele er under 7.000 kroner pr. år og du benytter skematisk regel, skal der ikke betales skat af afkastet og heller ikke opgives noget på selvangivelsen.
Hvis din indtægt er over 7000 kroner skal 60% af overskuddet opgives på selvangivelsens rubrik 20.

Bruger du erhvervsmæssig opgørelse, er nøgletallene for 2019:
Resultat pr. andel før renter og afskrivninger: 13 kroner
Renter x andele à 0 kroner
Skattemæssig afskrivning: x antal andele à -8 kroner
Hvorefter det skattemæssige resultat efter renter og afskrivninger udgør 5 kr. pr. andel.

Skattepligtig kapitalindkomst opgives på selvangivelsens rubrik 35

Hvis du har andele i andre vindmøllelaug, skal du selv finde tilsvarende data for de andre laug. Bundfradraget på 7000 kroner gælder samtlige andele du har. Vær også opmærksom på, om reglen kan anvendes, hvis du har anskaffet solceller.

OBS: Årets udlodning fastsættes ud fra, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til laugets nuværende økonomiske situation.

Regnskaberne finder du her på hjemmesiden under ’Årsrapport’.

 

Skattetallene for 2018

Skattetallene for 2017