Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Skattemæssigeoplysninger for året 2017

 

I år udsender Middelgrundens Vindmøllelaug I/S nedenstående information med skattetallene for produktionsåret 2017 til alle interessenter. Det afløser det individuelle servicebrev, som vi tidligere har udsendt. Ændringen skyldes at udgiften til udsendelse af servicebrevene efterhånden er blevet en stor post på budgettet. Derfor håber vi, at I vil tage godt imod dette nye initiativ, der sparer lauget for en stor udgift. 

 

Bruger du skematisk regel, er nøgletallene 2017:
 
Nøgletal, som skal anvendes til selvangivelsen
pr. andelrubriknr.

El-salg pr andel inkl. renter

=338

 

 

For at finde el-indkomsten, ganger du antallet af dine andele med 338 kroner.

 

Hvis den samlede udlodning fra dine vindmølleandele er under 7.000 kroner pr. år og du benytter skematisk regel, skal der ikke betales skat af afkastet og heller ikke opgives noget på selvangivelsen.

Hvis din indtægt er over 7.000 kroner skal 60 procent af overskuddet opgives på selvangivelsens rubrik 20.

 

 
Erhvervsmæssig opgørelse, (Anpartsregler) 
pr. andel
rubriknr.

Resultat pr andel før renter og afskrivninger

=160

 

Renter x andele á 0 kroner

= 0

 

Skattemæssig afskrivning x antal andele à

= -15

 

Skattepligtig kapitalindkomst pr andel

=145

35

 

Hvis du har andele i andre vindmøllelaug, skal du selv finde tilsvarende data for de andre laug. Bundfradraget på 7000 kroner gælder samtlige andele du har. Vær også opmærksom på, om reglen kan anvendes, hvis du har anskaffet solceller.

Årets udlodning fastsættes ud fra, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til laugets nuværende økonomiske situation. Du finder det samlede regnskab på  under ’årsrapport’.

 

Selvangivelse for 2017
 
Selvangivelse for 2016
 
Selvangivelse for 2015
 
Selvangivelse for 2014
 
Selvangivelse for 2013 
 
Selvangivelse for 2012
 
Selvangivelse for 2011
 
Selvangivelse for 2010

Selvangivelse for 2009

Selvangivelse for 2008

Selvangivelse for 2007

Selvangivelse for 2006

Selvangivelse for 2005

Selvangivelse for 2004

Selvangivelse for 2003


Selvangivelse for 2002